Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πρώτη θέση της Microsoft Academic Search

265

H Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ελπινίκη Παπαγεωργίου κατετάγη πρώτη θέση παγκοσμίως από την Microsoft Academic Search στο γνωστικό αντικείμενο των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων (Fuzzy Cognitive Maps).

H κ. Παπαγεωργίου είναι σήμερα Πρόεδρος του νέου Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (www.energy.uth.gr).

Το ερευνητικό της έργο έχει επικεντρωθεί στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων, και νέων μοντέλων με εφαρμογές τους σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η βιομηχανία και η Ιατρική.

Η Δρ. Ελπινίκη Παπαγεωργίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γαιόπολις, Λάρισα, με γνωστικό Αντικείμενο «Έμπειρα Συστήματα και Αναπαράσταση Γνώσης». Έχει λάβει το διδακτορικό της από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών τον 9/2004, το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ιατρική Φυσική (2000) και το βασικό πτυχίο στη Φυσική από το ίδιο Πανεπιστήμιο (1997). Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα (Fuzzy Cognitive Maps), Τεχνητή Νοημοσύνη, Έμπειρα Συστήματα, Συστήματα Γνώσης, Ευφυή Συστήματα, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Εξόρυξη Γνώσης και Αλγόριθμοι Μηχανικής και Βαθιάς Μάθησης.

Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας (εκλογή 1/2/2021) και Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού ΠΜΣ «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών» του ΠΘ (3-6-2019), ενώ διετέλεσε και Εισηγήτρια του ΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για 1,5 χρόνο από τον Μαρτιο 2019 μέχρι και τον Αύγουστο 2020.

Το 2020 έχει διακριθεί διεθνώς στους κορυφαίους επιστημονες παγκοσμίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη, κατατάσοντας τη στο ανώτερο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους καταλόγους PLoS Biolοgy 2020 & Mendeley Data 2020 και τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Stanford «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators» by Professor John Ioannidis and his team. Επίσης έχει διακριθεί στους κορυφαίους επιστήμονες στην Επιστήμη Υπολογιστών βάσει της λίστας Guide–2–Research (βλ. https://www.guide2research.com/scientists/GR ).

Η ίδια κατατάσσεται 1η επιστήμονας παγκοσμίως στην περιοχή των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων (Fuzzy Cognitive Maps) (σύμφωνα με το Microsoft Academic Search). Το διδακτορικό της και το συνολικό ερευνητικό της έργο είναι στην περιοχή των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων και των έμπειρων συστημάτων. Με βάση την επιστημονική συνεισφoρά της στα Fuzzy Cognitive Maps (FCMs), τα FCM έχουν βρει ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή σε διάφορους ερευνητικούς τομείς. Έχει δημοσιεύσει 255 εργασίες σε περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, (100 από τις δημοσιευμένες εργασίες είναι σε περιοδικά με υψηλό Impact Factor ) και το ερευνητικό της έργο έχει λάβει σημαντική αναγνώριση από την επιστημονική κοινότητα, κατατάσσοντας τη πρώτη στην έρευνα σε ‘Fuzzy Cognitive Maps’ στο Scopus με αριθμό ετεροαναφορών πάνω από 5000 και h-index=37 (based on Scopus)/ 47 (based on Googlescholar).

Έχει εργαστεί για περισσότερο από 18 χρόνια ως Επιστημονικά Υπεύθυνη, Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργων, Κύρια Ερευνήτρια, σε διάφορα ερευνητικά έργα, διεθνή (FP7 and Horizon2020) και εθνικά, που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καινοτόμων αλγορίθμων και ευφυών μοντέλων για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, έμπειρων συστημάτων καθώς και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων. Τα τελευταία 4 χρόνια, είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ερευνητικού Ινστιτούτου IBO/EKETA και συμμετέχει ως Project Manager and/or Scientific/Technical Manager σε διάφορα Ευρωπαϊκά HORIZON2020 Έργα, όπως NAIADES, OACTIVE, PROCETS and KYKLOS 4.0., ενώ ήταν Project Coordinator από την πλευρά του EKETA που ήταν coordinator, στο έργο HORIZON2020 Z-FACT0R.

Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί στα ακόλουθα έργα HORIZON2020, FP7, FP6 που είναι τα εξής: HORIZON2020-PROCETS, HORIZON2020-OACTIVE, INCONET-CG2, FP7-SMS-2013, FP7-ICT-2013-11 ISS-EWATUS, FP7-ICT-2011 USEFIL, FP7-ICT-2007-1 DEBUGIT, FP6-SESAME, καθώς και σε 5 εθνικά ερευνητικά έργα (ΕΔΚ (ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ), Πυθαγόρας ΙΙ, Μετάγνωση, Αριστεία ΙΙ, Αρχιμήδης ΙΙΙ). Είναι μέλος του δικτύου COST Action 15222, και παράλληλα συμμετέχει στη συγγραφή διαφόρων ερευνητικών προτάσεων (ευρωπαϊκών και εθνικών) με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων λήψης αποφάσεων, αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πρόβλεψης, καθώς και ευφυών συστημάτων σε διάφορους τομείς.

Σήμερα είναι Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Horizon2020 Ευρωπαϊκό έργο OPTIMAI (optimai.eu) και σε ένα εθνικό ΕΛΙΔΕΚ, στα πλαίσια της ενίσχυσης μελών ΔΕΠ, (εγκρίθηκε Ιούλιος 2021), όπου η πρόταση έτυχε χρηματοδότησης ως έκτη από τις 56 προτάσεις που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του έργου στην περιοχή Επιστήμες Ζωής, με έμφαση στα Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα και στην μετεξέλιξή τους σε επεξηγήσιμα μοντέλα διαχείρισης γνώσης και δεδομένων στην Πυρηνική Ιατρική. Επίσης, η τωρινή ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση δυο μεγάλων Ευρωπαϊκών H2020 έργων: NAIADES (http://www.naiades.eu/) ως project coordinator από την πλευρά του ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ και KYKLOS4.0 ως project manager από την πλευρά του ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ.

Η Ε. Παπαγεωργίου είναι συγγραφέας του Springer book “Fuzzy Cognitive Maps for Applied Sciences and Engineering – from fundamentals to extensions and learning algorithms”, Intelligent Systems Reference Library 54, Springer 2014. Έχει οργανώσει τα ακόλουθα Special Sessions on Fuzzy Cognitive maps entitled as “Methods and Applications of Fuzzy Cognitive Maps” σε FUZZ-IEEE conferences 2011, 2012, 2013, WCCI2014 (IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2014), FUZZ-IEEE2015, WCCI2016, FUZZ-IEEE2017 and WCCI2018 και ήταν Chair σε 6 από αυτά; επίσης οργάνωσε για πρώτη φορά παγκοσμίως το First Summer School for Fuzzy Cognitive Maps in July 2016 at Volos, Greece. Είναι IEEE Senior Member, Member in IEEE Women in Computational Intelligence and member in IEEE CIS.

Πηγή: magnesianews.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here