«Καταστροφικός για τους παραγωγούς χύμα τσίπουρου ο φραγμός των 12 ωρών στο βράσιμο»

940

Αναστάτωση και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στους αμβυκούχους η από 1/10/2018 εγκύκλιος (αριθμός πρωτοκόλλου 3710/132093) του ΥπΑΑΤ που καθορίζει τη διαδικασία απόσταξης και επιβάλλει αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 4 της εν λόγω εγκυκλίου αναφέρονται τα εξής: «Με βάση το αρ. 31 του Καν (ΕΕ) 2017/273 οι αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και στην περίπτωση αυτή και μόνον συμπληρώνεται το πεδίο με την ένδειξη «οινοποίηση από τον δηλούντα». Για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας θα πρέπει να υποβάλλεται επιπλέον και δήλωση παραγωγής και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου».Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2781/97715/10-7-2018 έγγραφο του ΥπΑΑΤ, «οι ποσότητες σταφυλιών που αντιστοιχούν στα 10 εκατόλιτρα οίνου για ιδία κατανάλωση δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1.700 κιλά». Με άλλα λόγια, η εγκύκλιος θέτει φραγμό στον αριθμό των ωρών που μπορούν να βράσουν το τσίπουρό τους οι αμβυκούχοι. Οι παραγωγοί δεν θα μπορούν να βράσουν περισσότερες από 12 ώρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε τους διήμερους αμπελουργούς του Δήμου Τυρνάβου, αφού ανατρέπει την απόσταξη των ποσοτήτων που έχουν προγραμματίσει.
Με μεγάλη έκπληξη διαβάζουμε στην παρ. 2 του άρθρου 31 του Καν (ΕΕ) 2018/273 (και όχι του Καν (ΕΕ) 2017/273, όπως αναγράφεται στην εγκύκλιο) ότι «Οι αμπελουργοί που είναι μέλη ενός ή περισσότερων συνεταιριστικών οινοποιείων ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία ή ομάδες, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση, για οικογενειακή κατανάλωση, και εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωση παραγωγής». Ο Κανονισμός, δηλαδή, αναφέρεται ρητά σε μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων ή Ομάδων Παραγωγών που έχουν παραδώσει το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία κλπ και όχι σε όλους τους αμπελοκαλλιεργητές αδιακρίτως.
Αν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη οδηγία, οι ποσότητες χύμα τσίπουρου θα περιοριστούν σημαντικά στην αγορά και η τοπική οικονομία θα πληγεί ανεπανόρθωτα, δεδομένου ότι το βράσιμο στο τσίπουρο κρατά στο επάγγελμα του αμπελουργού μικροκαλλιεργητές και στηρίζει πάνω από 25.000 οικογένειες. Ενώ η ενίσχυση της ελληνικής αμπελουργίας, της οινοποιίας και της αποσταγματοποιίας θα έπρεπε να αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, κάθε χρόνο επιλέγει τον αιφνιδιασμό των αμβυκούχων (υπενθυμίζεται η περσινή πρόταση να αντικατασταθεί ο φόρος στο εμφιαλωμένο κρασί με ένα νέο, υψηλότερο φόρο στο εμφιαλωμένο τσίπουρο). Ο βουλευτής Λάρισας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ρωτά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: 1)Θα αποσύρετε την εγκύκλιο που θέτει φραγμό στον αριθμό των ωρών που μπορούν να βράσουν το τσίπουρό τους οι αμβυκούχοι, παρερμηνεύοντας τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/273; 2) Γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση/συνεννόηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αμβυκούχων Αμπελοκαλλιεργητών;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ&ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΘΕΜΑ: «Καταστροφικός για τους παραγωγούς χύμα τσίπουρου ο φραγμός των 12 ωρών στο βράσιμο»

Αναστάτωση και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στους αμβυκούχουςη από 1/10/2018 εγκύκλιος (αριθμός πρωτοκόλλου 3710/132093) του ΥπΑΑΤ που καθορίζει τη διαδικασία απόσταξης και επιβάλλει αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν.Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 4 της εν λόγω εγκυκλίου αναφέρονται τα εξής: «Με βάση το αρ. 31 του Καν (ΕΕ) 2017/273 οι αμπελουργοί διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση για οικογενειακή κατανάλωση και στην περίπτωση αυτή και μόνον συμπληρώνεται το πεδίο με την ένδειξη «οινοποίηση από τον δηλούντα». Για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας θα πρέπει να υποβάλλεται επιπλέον και δήλωση παραγωγής και να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου».
Σύμφωνα με το υπ’αρ. 2781/97715/10-7-2018 έγγραφο του ΥπΑΑΤ, «οι ποσότητες σταφυλιών που αντιστοιχούν στα 10 εκατόλιτρα οίνου για ιδία κατανάλωση δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 1.700 κιλά». Με άλλα λόγια, η εγκύκλιος θέτει φραγμό στον αριθμό των ωρών που μπορούν να βράσουν το τσίπουρό τους οι αμβυκούχοι. Οι παραγωγοί δεν θα μπορούν να βράσουν περισσότερες από 12 ώρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε τους διήμερους αμπελουργούς του Δήμου Τυρνάβου, αφού ανατρέπει την απόσταξη των ποσοτήτων που έχουν προγραμματίσει.
Με μεγάλη έκπληξη διαβάζουμε στην παρ. 2 του άρθρου 31 του Καν (ΕΕ) 2018/273 (και όχι του Καν (ΕΕ) 2017/273, όπως αναγράφεται στην εγκύκλιο) ότι «Οι αμπελουργοί που είναι μέλη ενός ή περισσότερων συνεταιριστικών οινοποιείων ή ομάδων παραγωγών και έχουν παραδώσει το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία ή ομάδες, διατηρούν το δικαίωμα παρασκευής ποσότητας οίνου μικρότερης από 10 εκατόλιτρα με οινοποίηση, για οικογενειακή κατανάλωση, και εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης παραγωγής, εφόσον τα εν λόγω συνεταιριστικά οινοποιεία ή ομάδες υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωση παραγωγής». Ο Κανονισμός, δηλαδή, αναφέρεται ρητά σε μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων ή Ομάδων Παραγωγών που έχουν παραδώσει το σύνολο της σταφυλοπαραγωγής τους στα εν λόγω συνεργατικά οινοποιεία κλπ και όχι σε όλους τους αμπελοκαλλιεργητές αδιακρίτως.

Επειδή, αν εφαρμοστεί η συγκεκριμένη οδηγία, οι ποσότητες χύμα τσίπουρου θα περιοριστούν σημαντικά στην αγορά και η τοπική οικονομία θα πληγεί ανεπανόρθωτα, δεδομένου ότι το βράσιμο στο τσίπουρο κρατά στο επάγγελμα του αμπελουργού μικροκαλλιεργητές και στηρίζει πάνω από 25.000 οικογένειες,

Επειδή η ενίσχυση της ελληνικής αμπελουργίας, της οινοποιίας και της αποσταγματοποιίας θα έπρεπε να αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, καθώς έχουν να επιδείξουν εκπληκτικά αποτελέσματα και στον τομέα των εξαγωγών,

Επειδή κάθε χρόνο επιλέγετε τον αιφνιδιασμό των αμβυκούχων (υπενθυμίζεται η περσινή σας πρόταση να αντικατασταθεί ο φόρος στο εμφιαλωμένο κρασί με ένα νέο, υψηλότερο φόρο στο εμφιαλωμένο τσίπουρο),

ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Θα αποσύρετε την εγκύκλιο που θέτει φραγμό στον αριθμό των ωρών που μπορούν να βράσουν το τσίπουρό τους οι αμβυκούχοι, παρερμηνεύοντας τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/273;
2) Γιατί δεν προηγήθηκε διαβούλευση/συνεννόηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αμβυκούχων Αμπελοκαλλιεργητών;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here