«Καταγγελίες για καταλογισμό ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης νερού μισθωτών στους ιδιοκτήτες των ακινήτων»

1445

Σωρεία καταγγελιών παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από ιδιοκτήτες ακινήτων που οι ενοικιαστές τους τα εγκαταλείπουν ή εξακολουθούν να διαμένουν, αφήνοντας ανεξόφλητους τους λογαριασμούς του νερού. Σε πολλές περιπτώσεις οι λογαριασμοί φτάνουν ακόμα και τα 20.000 ευρώ και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων καλούνται να πληρώσουν τα υπέρογκα ποσά. Εύλογα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ζητούν την ολική διαγραφή της οφειλής ή τουλάχιστον τη μεταφορά της στο ΑΦΜ του ενοικιαστή και κύριου υπεύθυνου για την κατανάλωση του νερού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο αυτό δεν είναι δυνατόν, καθώς αφενός υπόχρεος παραμένει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αφετέρου μόνο με υπεύθυνη δήλωση -αποδοχή χρέους του ενοικιαστή μπορεί να γίνει η μεταφορά του ανεξόφλητου ποσού στο ΑΦΜ του ενοικιαστή. Πρόβλημα όμως ανακύπτει, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, στις περιπτώσεις όπου δύστροποι ενοικιαστές αρνούνται να συνεργαστούν και να αναλάβουν την εξόφληση της οφειλής είτε εφάπαξ είτε τμηματικά μέσω διακανονισμού.
Το θέμα απασχόλησε ήδη από το 2007 το Συνήγορο του Πολίτη που διατύπωσε τη γνώμη ότι η μη άμεση διακοπή της υδροδότησης συνιστά παράλειψη της εταιρείας ύδρευσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση του ιδιοκτήτη με ένα σημαντικό ποσόν για το οποίο ουδόλως ευθύνεται και το οποίο η εταιρεία όχι μόνο δεν μερίμνησε να εισπράξει από τους πραγματικούς οφειλέτες στον πραγματικό χρόνο που αναφέρονται οι χρεώσεις, αλλά αντιθέτως με την αδράνειά της επέτρεψε στους μισθωτές να απολαμβάνουν ανενόχλητοι του αγαθού της ύδρευσης εις βάρος του εκμισθωτή και ζήτησε να ακυρωθεί ο επίμαχος λογαριασμός για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να εκδοθεί νέος που θα περιλαμβάνει μόνο τις πάγιες χρεώσεις της κρίσιμης περιόδου. Τελικά, η ΕΥΑΘ με το 8694/22-6-2007 έγγραφό της έκανε δεκτή την πρόταση της Αρχής. Αντίστοιχα, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Καλαμάτας, κ. Γεώργιος Φερετζάκης, κατόπιν έγγραφων αλλά και προφορικών καταγγελιών διατύπωσε το 2017 δέσμη προτάσεων προς τον Δήμο.
Επειδή πρόκειται για κλασική περίπτωση κακοδιοίκησης, καθώς ζημιώνεται τόσο η υπηρεσία με την μη εξόφληση των οφειλών όσο και ο πολίτης-ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος καλείται να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό του οποίου δεν είναι κατ’ ουσία υπόχρεος, δημιουργώντας σε βάρος του μια κατάσταση αδικίας, ο βουλευτής Λάρισας με τη Δημοκρατική Υπουργούς, κ. Κώστας Μπαργιώτας, ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς: 1) Έχουν περιέλθει σε γνώση σας οι πολυάριθμες καταγγελίες; 2) Σκοπεύετε να φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή τροποποιητική διάταξη των ισχυουσών ρυθμίσεων, ώστε να προασπιστεί το συμφέρον τόσο των εκμισθωτών όσο και της ΕΥΔΑΠ ή/και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3) ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: «Καταγγελίες για καταλογισμό ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης νερού μισθωτών στους ιδιοκτήτες των ακινήτων»

Σωρεία καταγγελιών παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από ιδιοκτήτες ακινήτων που οι ενοικιαστές τους τα εγκαταλείπουν ή εξακολουθούν να διαμένουν, αφήνοντας ανεξόφλητους τους λογαριασμούς του νερού. Σε πολλές περιπτώσεις οι λογαριασμοί φτάνουν ακόμα και τα 20.000 ευρώ και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων καλούνται να πληρώσουν τα υπέρογκα ποσά. Σημειωτέον ότι οι ιδιοκτήτες ουδέποτε λαμβάνουν ειδοποιήσεις (ενημερώνονται με εξώδικη πρόσκληση-διαμαρτυρία, όταν είναι ήδη πολύ αργά) και σπανιότατα επικολλάται το ειδικό αυτοκόλλητο από συνεργεία της ΕΥΔΑΠ/ΔΕΥΑ στο υδρόμετρο για τη διακοπή παροχής νερού λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών.
Εύλογα οι ιδιοκτήτες των ακινήτων ζητούν την ολική διαγραφή της οφειλής ή τουλάχιστον τη μεταφορά της στο ΑΦΜ του ενοικιαστή και κύριου υπεύθυνου για την κατανάλωση του νερού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον νόμο αυτό δεν είναι δυνατόν, καθώς αφενός υπόχρεος παραμένει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αφετέρου μόνο με υπεύθυνη δήλωση -αποδοχή χρέους του ενοικιαστή μπορεί να γίνει η μεταφορά του ανεξόφλητου ποσού στο ΑΦΜ του ενοικιαστή. Πρόβλημα όμως ανακύπτει, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, στις περιπτώσεις όπου δύστροποι ενοικιαστές αρνούνται να συνεργαστούν και να αναλάβουν την εξόφληση της οφειλής είτε εφάπαξ είτε τμηματικά μέσω διακανονισμού.
Κατόπιν καταγγελίας, το θέμα απασχόλησε ήδη από το 2007 το Συνήγορο του Πολίτη. Συγκεκριμένα, με το 6253/07/2/23-6-2007 έγγραφό του προς την ΕΥΑΘ, διατύπωσε την παρακάτω άποψη : «… Η μη άμεση διακοπή της υδροδότησης σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης λογαριασμού, ασφαλώς είναι έκφραση ευαισθησίας και ένδειξης του κοινωνικού προσώπου του Οργανισμού και οπωσδήποτε επικροτείται. Η συντήρηση όμως αυτής της κατάστασης για τέσσερα ολόκληρα χρόνια δεν αιτιολογείται. Πρόκειται αποκλειστικά για παράλειψη των υπηρεσιών της εταιρείας η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της ιδιοκτήτριας του καταστήματος με ένα σημαντικό ποσόν για το οποίο ουδόλως ευθύνεται, αφού η κατανάλωση του νερού δεν έγινε από την ίδια αλλά από τους μισθωτές της, και το οποίο η εταιρεία όχι μόνο δεν μερίμνησε να εισπράξει από τους πραγματικούς οφειλέτες στον πραγματικό χρόνο που αναφέρονται οι χρεώσεις, αλλά αντιθέτως με την αδράνειά της επέτρεψε στους μισθωτές να απολαμβάνουν ανενόχλητοι του αγαθού της ύδρευσης εις βάρος της εκμισθώτριας. Ως εκ τούτου, κατ’ εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που επιβάλλουν την αναγνώριση των σφαλμάτων ή παραλείψεων της διοίκησης και την επανόρθωσή τους, θα πρέπει να ακυρωθεί ο επίμαχος λογαριασμός για το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να εκδοθεί νέος που θα περιλαμβάνει μόνο τις πάγιες χρεώσεις της κρίσιμης περιόδου». Τελικά, η ΕΥΑΘ με το 8694/22-6-2007 έγγραφό της έκανε δεκτή την πρόταση της Αρχής.
Αντίστοιχα, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης Καλαμάτας, κ. Γεώργιος Φερετζάκης, κατόπιν έγγραφων αλλά και προφορικών καταγγελιών, πρότεινε το 2017 στο Δήμαρχο: «1. Τη δημιουργία ενός πλαφόν, ανώτατου ποσού οφειλής (π.χ. 140 ευρώ) στην υπηρεσία ή πλήθους ανεξόφλητων λογαριασμών (π.χ. 6 ανεξόφλητοι λογαριασμοί), μετά το ξεπέρασμα του ορίου των οποίων, θα αποστέλλεται επιστολή η οποία θα τάσσει προθεσμία προς εξόφληση, μετά την πάροδο της οποίας θα διακόπτεται η παροχή νερού, 2. Την αποστολή ειδοποίησης για την ληξιπρόθεσμη οφειλή τόσο στον υπόχρεο υδρολήπτη όσο και στον ιδιοκτήτη-κύριο του ακινήτου, ο οποίος θα κληθεί στη συνέχεια να καταβάλει το ποσό, και με αυτό τον τρόπο δε θα μπορεί να αντιτάξει στην υπηρεσία ότι δεν είχε λάβει γνώση της οφειλής που βαρύνει το ακίνητο, 3. Την ενημέρωση του ιδιοκτήτη-εκμισθωτή του ακινήτου, ο οποίος προσέρχεται στην υπηρεσία μαζί με τον μισθωτή-υδρολήπτη, για την εις ολόκληρο ευθύνη αυτού και τη δυνατότητα υπογραφής δήλωσης ανάληψης-αναγνώρισης χρέους από τον μισθωτή, με την οποία δήλωση ο μισθωτής θα αναλαμβάνει την υποχρέωση εξόφλησης και μεταφοράς στο ΑΦΜ του ,στην νέα ενδεχομένως κατοικία, του ποσού οφειλής που θα αφορά την παραμονή του στο μίσθιο μετά την λήξη της μισθωτικής σχέσης. Την υπηρεσία θα έχει υποχρέωση να ενημερώνει για την λήξη της μισθωτικής σχέσης ο ιδιοκτήτης του ακινήτου-μισθωτής».

Επειδή, λόγω της έλλειψης του στοιχείου της εκτελεστότητας των Ανεξάρτητων Αρχών, οι λύσεις που προτείνονται δεν είναι δεσμευτικές για τη Διοίκηση,

Επειδή πρόκειται για κλασική περίπτωση κακοδιοίκησης, καθώς ζημιώνεται τόσο η υπηρεσία με την μη εξόφληση των οφειλών όσο και ο πολίτης-ιδιοκτήτης του ακινήτου, ο οποίος καλείται να καταβάλει ένα υπέρογκο ποσό του οποίου δεν είναι κατ’ ουσία υπόχρεος, δημιουργώντας σε βάρος του μια κατάσταση αδικίας,

ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1) Έχουν περιέλθει σε γνώση σας οι πολυάριθμες καταγγελίες;
2) Σκοπεύετε να φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή τροποποιητική διάταξη των ισχυουσών ρυθμίσεων, ώστε να προασπιστεί το συμφέρον τόσο των εκμισθωτών όσο και της ΕΥΔΑΠ ή/και των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων;

Ο ερωτών βουλευτής
Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here