Κ. Μπαργιώτας: «Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;»

346

Από τον Ιούνιο του 2018, οπότε και έληξε η θητεία της Εθνικής Συντονίστριας για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, δεν έχει οριστεί διάδοχος και Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών ακόμα ούτε έχει εκπονηθεί ούτε έχει εγκριθεί.
Σε ερώτηση του υπογράφοντος με θέμα «Έχει εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών;», το Υπουργείο Υγείας απάντησε, μεταξύ άλλων, στις 16/07/2017 το εξής: «… στο πλαίσιο της λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του άρθρου 50 του Ν. 4139/2013, όπως προκύπτει από τις ημερήσιες διατάξεις των προσκλήσεων της Εθνικής Συντονίστριας για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών και τα πρακτικά, όπως τηρούνται από την Υπηρεσία της Εθνικής Συντονίστριας, έχει ήδη συζητηθεί το θέμα δημιουργίας Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών και έχει ήδη συνταχθεί ένα προσχέδιο αυτού». Με άλλα λόγια, υπήρξε η πρώτη επίσημη παραδοχή ότι το 2017 (δηλαδή τέσσερα χρόνια μετά το διορισμό της Εθνικής Συντονίστριας) δεν υπήρχε Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών. Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2013 διορίστηκε Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών (ΦΕΚ Φύλλο 251, 5 Ιουνίου 2013).
Η δεύτερη επίσημη παραδοχή της ανυπαρξίας Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών έγινε στις 22/01 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών για το 2018, σύμφωνα με το από 23/01/2018 δελτίο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης ο Υπουργός παραδέχτηκε την έλλειψη εθνικής στρατηγικής και η Εθνική Συντονίστρια για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών τόνισε ότι «… στόχος της επιτροπής είναι η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής και εθνικού σχεδίου δράσης». Σημειωτέον, πέντε μήνες πριν λήξει η πενταετής θητεία της έθετε ως στόχο την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης.

Επειδή από το 2013 έως σήμερα υπήρξε απόλυτη αδράνεια στο πεδίο της αντιμετώπισης των ναρκωτικών,

Επειδή εμπεριστατωμένη απάντηση για τα πεπραγμένα της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών δεν υπήρξε, παρόλο που ζητήθηκε από τον υπογράφοντα δύο φορές (στις 16/12/2016 κατέθεσα την υπ’ αριθμ. 96/2060 ερώτηση και ΑΚΕ και στις 29/06/2017 την υπ’ αριθμ. 617/6748 ερώτηση και ΑΚΕ),

ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1) Πότε επιτέλους θα εκπονηθεί και εγκριθεί Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά των Ναρκωτικών; Που οφείλεται η πολυετής καθυστέρηση;
2) Ποια είναι η σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και πόσες φορές έχει συνεδριάσει μετά τις 22/01/2018, οπότε και συνεδρίασε για πρώτη φορά;
3) Γιατί δεν έχει οριστεί ακόμα νέος Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών; Υπήρξε αξιολόγηση της δράσης της απερχόμενης Εθνικής Συντονίστριας;

Παρακαλώ, όπως καταθέσετε:

Α) Εφόσον υπάρχουν, τις ετήσιες εκθέσεις που έχουν συνταχθεί σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν. 4139/2013, από το 2013 έως σήμερα.

Β) Εφόσον έχει συνεδριάσει η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και μετά τις 22/01/2018, τα πρακτικά των συνεδριάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Γ) Το προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με την από 16/07/2017 απάντηση του Υπουργείου Υγείας σε σχετική ερώτηση του υπογράφοντος.

Ο ερωτών & αιτών βουλευτής

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here