ΙΣΛ: Είναι ο θεσμός του προσωπικού γιατρού στην υπηρεσία του πολίτη;

88

Ο Ιατρικός σύλλογος Λάρισας, συντασσόμενος με την απόφαση του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που πάρθηκε στην συνδιάσκεψη της 12ης Ιουλίου 2022, ενημερώνει τους συμπολίτες μας σχετικά με τις απόψεις μας γύρω από την λειτουργία του θεσμού του προσωπικού γιατρού
Η εκτίμηση μας είναι ότι οι μέχρι τώρα εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις δεν αξιοποιούν το σύνολο των δυνατοτήτων που προβλέπονται στο Νόμο, καθώς περιορίζουν τις επιλογές των γιατρών, ωθώντας τους στη σύναψη σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ και τις επιλογές των ασθενών αντιστοίχως. Η πρόβλεψη για ένταξη στο θεσμό των γιατρών που παρακολουθούν χρονίως πάσχοντες, των παιδιάτρων, όπως και όσων επιθυμούν να λειτουργούν ως προσωπικοί γιατροί χωρίς εξαρτημένη σχέση από τον ΕΟΠΥΥ, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα του θεσμού, ώστε να εξασφαλισθεί η ελευθερία επιλογής γιατρού. Η σταδιακή ένταξη των γιατρών στο σύστημα, όπως προφανώς προκρίνετε, οδηγεί σε απροθυμία ασθενείς και γιατρούς και εκτιμούμε ότι μπορεί να είναι ο λόγος επανάληψης της αποτυχίας του2018.
Επιπρόσθετα, οι προβλέψεις σχετικά με την παραπομπή ασθενών που περιορίζονται μόνο στο δημόσιο τομέα και τους συμβεβλημένους γιατρούς, συντηρούν το συνήθη διαχωρισμό μεταξύ ιδιωτικού και κρατικού τομέα, εις βάρος την εξυπηρέτησης των πολιτών. Καθώς οι αμοιβές καίτοι πολλαπλάσιες των αντιστοίχων του παρελθόντος υπολείπονται σημαντικά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, απαιτούμε κατ’ ελάχιστον, η προτεινόμενη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ να βελτιωθεί με όρους αμοιβαιότητας. Οι ποινικές ρήτρες οφείλουν να είναι αμφίδρομες, όπως και οι χρόνοι προειδοποίησης για τη λύση της συνεργασίας.
Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο επαγγελματικός χώρος του γιατρού βρίσκεται στην αποκλειστική ευθύνη του, όπως και ο χρόνος του, δίνοντας τη δυνατότητα στους συναδέλφους να επιλέγουν ανώτατο αριθμό ασθενών.
Με την ευκαιρία αυτή, ενημερώνουμε την πολιτεία πως παρά την πολιτική απόφαση για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας για τους γιατρούς των ειδικοτήτων μεταξύ Π.Ι.Σ. και ΕΟΠΥΥ, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια γνωστή σε εμάς από τον Οργανισμό προς την κατεύθυνση υλοποίησης των νομοθετικών προβλέψεων .
Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η ταχύτητα υλοποίησης των προβλέψεων του Νόμου είναι κρίσιμη και θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και αβελτηρία του ΕΟΠΥΥ δεν θα υπονομεύσουν την υλοποίηση της Π.Φ.Υ. που έχει τόση ανάγκη η χώρα μας.
Δεδομένου ότι η επιτυχία του όλου εγχειρήματος εξαρτάται απόλυτα από την συμμετοχή των γιατρών και την επαρκή χρηματοδότηση των μεταρρυθμίσεων καλούμε την πολιτεία να προβεί άμεσα στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, όπως αυτές γνωστοποιήθηκαν στο Υπουργείο Υγείας με κάθε λεπτομέρεια, προς όφελος πολιτών και γιατρών.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here