Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: Απομακρύνθηκε το άχρηστο υλικό από τον χώρο αποθήκευσης

67

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο» προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες και ολοκλήρωσε τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές και μη διαδικασίες προκειμένου να αποσυρθεί το άχρηστο υλικό (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ιματισμός, Η/Μ, κ.λ.π.). Τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες και παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν λόγω COVID – 19, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν για την αποπεράτωση του συγκεκριμένου έργου.

Τα στάδια της διαδικασίας περιελάμβαναν τις κάτωθι ενέργειες / έγγραφα:

1. Βεβαιώσεις αχρήστευσης υλικών.
2. Πρακτικά αχρήστευσης υλικών από αρμόδια επιτροπή.
3. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για καταστροφή τους.
4. Αποστολή των αποφάσεων στον Δήμο και στον Ο.Δ.Δ.Υ. (Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού), ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του υλικού.
5. Για υλικά που αφορούν τον Δήμο, υπήρξε επικοινωνία και συνεννόηση για ορισμό ημερομηνίας παραλαβής του άχρηστου υλικού. Μετά την παραλαβή υπογράφτηκαν τα σχετικά πρακτικά από την αρμόδια επιτροπή και τους υπεύθυνους του Δήμου (03.05.2022 & 11.05.2022).
6. Στην περίπτωση του Ο.Δ.Δ.Υ. διεξήχθη δημοπρασία υλικών των δημόσιων υπηρεσιών αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνεννόηση με τον πλειοδότη και την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία προκειμένου να επιτευχθεί η παραλαβή τους (17.06.2022 & 22.07.2022) με την υπογραφή των αντίστοιχων πρακτικών.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here