Γ. Μανώλης: Τροποποίηση της απόφασης επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου Κίνησης για αγροτική χρήση.

41

Επιστολή προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά και Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα απέστειλε ο δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, με θέμα “Τροποποίηση της απόφασης επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου κίνησης για αγροτική χρήση».
Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και στους βουλευτές του Νομού Λάρισας.
Στην επιστολή του ο κ. Μανώλης αναφέρει τα εξής:
“Με το α) ΦΕΚ Τεύχος Β 4485/24-08-2022 και το β) ΦΕΚ Τεύχος Β 4579/30-08-2022 Καθορίστηκαν οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην γεωργία για το έτος 2022.
Στο παράρτημα 1 του α) σχετικού βλέπουμε ότι στην καλλιέργεια καρποί με κέλυφος τα λίτρα ανα στρέμμα είναι μόνο 3,6 όπως ορίζετε στην υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Α 1141582/ΕΞ2016/29.9.2016 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η παραπάνω ΔΕΦΚΦ Α 1141582 παρατηρούμε ότι παραμένει ουσιαστικά ίδια με τη ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012/ΦΕΚ 2543/Β/21.9.2012
Οι Καρποί με κέλυφος και συγκεκριμένα η καλλιέργειας της αμυγδαλιάς καταλαμβάνει μία έκταση πάνω από 15.000 στρέμματα στα όρια του Δήμου Τεμπών και αποτελεί για ένα μεγάλο μέρος των γεωργών την κύρια πηγή εισοδήματος, όμως με έκπληξη οι παραγωγοί διαπίστωσαν ότι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που τους καταβλήθηκε ήταν μόνο 0,73 λεπτά ανά στρέμμα.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία έγινε σημαντική προσπάθεια εκμηχάνισης της καλλιέργειας λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού αλλά και για περιορισμό του κόστους παραγωγής με χρήση παρελκόμενων μηχανημάτων όπως καταστροφέων χόρτων, χρήση δονητών για την συγκομιδή αλλά και αύξηση των ψεκασμών λόγω εισόδου στην καλλιέργεια του παθογόνου που οφείλεται στον μύκητα Fusicoccum amygdali .
Όλα τα παραπάνω απαιτούν την χρήση των γεωργικών ελκυστήρων, με αποτέλεσμα την κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας πετρελαίου κίνησης από ότι στο παρελθόν ενώ αντίθετα μειώθηκε η χειρωνακτική εργασία. Παρακαλούμε άμεσα να επανεξετάσετε και τροποποιήσετε την απόφαση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης και ως τιμή υπολογισμού να ληφθεί υπόψη η ετήσια κατανάλωση 29 λίτρα πετρελαίου ανά στρέμμα, όπως είναι και σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here