Εξοπλισμός βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ

67

-Θανάσης Νασιακόπουλος: Εγκαθιστούμε καινοτὀμο εξοπλισμό σε όλες τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ

Συνυπογράφηκε από το Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο, τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Αχιλλέα Βαρδακούλη και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ.
Η προμήθεια (υποέργο 1) εντάσσεται στο έργο με τον τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ» συνολικού ποσού €3.256.279,99 το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου υποέργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία νέων πινάκων ισχύος με ενσωματωμένους ρυθμιστές στροφών για τις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια ύδρευσης. Ακόμα η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία αναλυτών ενέργειας και λογισμικού ενεργειακής βελτιστοποίησης λειτουργίας. Τέλος, η αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων αντλητικών συγκροτημάτων, με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και η ενσωμάτωση τους στο υφιστάμενο κεντρικό σύστημα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δεξαμενών και αντλιοστασίων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλελέρ. Το προτεινόμενο υποέργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 63 τοπικούς σταθμούς ελέγχου.


Η αποδοτικότητα του Υποέργου 1 είναι σημαντική αφού θα συμβάλλει στη:
-Βελτιστοποίηση των ρυθμίσεων λειτουργίας που αφορούν στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια του δικτύου και επαγόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας.
-Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού τόσο σε συνθήκες σχεδιασμού υπό πλήρες φορτίο όσο και αλλά, κυρίως σε συνθήκες μερικού φορτίου.
-Ελαχιστοποίηση του αναγκαίου χρόνου λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού και των υποσυστημάτων των εγκαταστάσεων μέσω κατάλληλων συστημάτων ελέγχου.
-Εξοικονόμηση χρόνου εργασίας του προσωπικού μέσω αποφυγής των χρόνων μετάβασης επί τόπου των σταθμών.
-Δυνατότητα άμεσης και ορθής λήψης αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό και τη λειτουργία του δικτύου.
-Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους καταναλωτές με την δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος ύδρευσης (π.χ. παύση λειτουργίας αντλιών, γεωτρήσεων, πτώση στάθμης δεξαμενών πριν αυτές γίνουν αντιληπτές από τους χρήστες).
-Λειτουργία αντλίας σύμφωνα επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο:
-Αύξηση διάρκειας ζωής μοτέρ αντλίας και μείωση παραγόμενης θερμότητας εξαιτίας των συχνών και απότομων εκκινήσεων της αντλίας.
-Εξαφάνιση-μείωση υδραυλικών πληγμάτων, γεγονός ανεπιθύμητο γιατί κατά τη διάρκεια του ο αγωγός καταπονείται εναλλασσόμενα σε εφελκυστικές και θλιπτικές τάσεις από τα κύματα των υπερπιέσεων και υποπιέσεων αντίστοιχα.
-Μείωση απαιτήσεων συντήρησης λόγω ομαλής λειτουργίας συστήματος.
-Διαχείριση των υδατικών πόρων με ορθολογικό τρόπο, μειώνοντας το αντλούμενο νερό.

Κατά τη διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε: «Η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κιλελέρ εισάγει καινοτομικό εξοπλισμό μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η παρακολούθηση και διαχείριση, σε πραγματικό χρόνο, όλων των εγκαταστάσεων της. Χρησιμοποιούνται πλέον τεχνολογίες αιχμής σε ότι αφορά την διασυνδεσιμότητα των συσκευών παρακολούθησης και διαχείρισης μέσω internet.
Η προμήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισμού κρίθηκε απολύτως αναγκαία αφού συνδυάζει την εξοικονόμηση ενέργειας και την αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας, οι οποίες εν προκειμένω γίνονται με οικονομικά ανταποδοτικό τρόπο.
Παράλληλα με την υλοποίηση του έργου, η ΔΕΥΑΚ θα εναρμονιστεί με τις δεσμεύσεις που έχει λάβει η χώρα για την αύξηση των δεικτών εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές.
Ευχαριστώ δημόσια το Διοικητικό Συμβούλιο, το προσωπικό της ΔΕΥΑ Κιλελέρ και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό του Δήμου για την ολοκληρωμένη πρόταση που κατέθεσαν στο Υπουργείο με αποτέλεσμα την έγκριση αρχικά και τη δημοπράτηση στη συνέχεια ενός τόσου σημαντικού έργου που θα αποβεί επ’ ωφελεία των δημοτών μας».
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κιλελέρ Αχιλλέας Βαρδακούλης ανέφερε σχετικά: «Η ΔΕΥΑ Κιλελέρ εκσυγχρονίζεται για να μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους καταναλωτές. Με την υλοποίηση του εν λόγω υποέργου θα βελτιστοποιηθούν τόσο οι ρυθμίσεις λειτουργίας που αφορούν στις γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια του δικτύου με την επαγόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης τους και την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας όσο και η ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού σε συνθήκες σχεδιασμού υπό πλήρες φορτίο αλλά και σε συνθήκες μερικού φορτίου. Επίσης αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην εξοικονόμηση χρόνου εργασίας του προσωπικού, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους καταναλωτές και στην δυνατότητα πρόβλεψης των αστοχιών του συστήματος ύδρευσης.»
Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες ο Διευθυντής Γιάννης Παπακανάκης και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Χρήστος Χατζούλης και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Κιλελέρ.

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here