Ετοιμος ο Βιολογικός Αγιοκάμπου, Κ. Σωτηρίτσας και Βελίκας

980

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του και μπαίνει στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας ο Βιολογικός Καθαρισμός Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας.

Ολοκληρώθηκε με άλλα λόγια ένα γιγαντιαίο έργο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Αγιάς επιτυχώς, ένα έργο με θετικά αποτελέσματα τόσο στους επιμέρους τομείς του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Η λειτουργία του θα δώσει τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν εκατοντάδες οικίες, καταστήματα κι επιχειρήσεις με τη συνεχή πύκνωση του αποχετευτικού δικτύου. Να καταργηθούν σταδιακά οι απορροφητικοί βόθροι που υποβαθμίζουν την ποιότητα των υπόγειων νερών και να προστατευθεί η ποιότητα των νερών του φυσικού αποδέκτη που δεν είναι άλλος από τη θαλάσσια ζώνη.

Όπως εξηγεί ο διευθυντής της ΔΕΥΑ, κ. Αλέξης Μπουζούκης, το εν λόγω έργο αποτελεί τη δεύτερη φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων, Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας και ολοκλήρωση δικτύου ακαθάρτων της Δημοτικής Κοινότητας Αγιάς του Δήμου Αγιάς», έργο το οποίο πραγματοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με την καταλυτική υποστήριξη του περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας.

Κατά την πρώτη φάση υλοποιήθηκε η ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης μέσα στην Αγιά, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου αποχέτευσης Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας.

Στη δεύτερη φάση, που αφορά στην προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, περιλήφθησαν πέντε υποέργα.

Το πρώτο ήταν η κατασκευή των υπολειπόμενων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων των τριών παραλιακών οικισμών και η κατασκευή εννέα αντλιοστασίων με προσυγκράτηση στερεών εντός θαλάμων από HDPE με τα κτίρια ενέργειας, πλήρως αποπερατωμένα, έτοιμα προς λειτουργία.

Το δεύτερο, η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, όπου είχαμε τη χαρά να ξεναγηθούμε από τον κ. Μπουζούκη και την επιβλέποντα μηχανικό της ΔΕΥΑ, Καλλιόπη Μιχοπούλου. Η εγκατάσταση βρίσκεται στο ενδιάμεσο σχεδόν του δρόμου Αγιάς – Αγιοκάμπου, αριστερά αυτού (μετά τους Αγίους Αναργύρους), σε ιδιόκτητο οικόπεδο της ΔΕΥΑ. Είναι δυναμικότητας 11.385 ισοδύναμων κατοίκων στην 20ετία. Αποτελείται δε από μονάδα εσχάρωσης, αμμοσυλλογής, λιποσυλλογής, αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης – μετρητή παροχής, μονάδα βιολογικής επεξεργασίας, δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και απαγωγής ιλύος, μονάδες φίλτρανσης, απολύμανσης, μεταερισμού, πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος. Διαθέτει επίσης κτίρια ενέργειας, διοίκησης, εργαστηριακού εξοπλισμού, αποθήκη, συνεργείο. Εντυπωσιάζει το σύστημα αυτοματισμού κι ελέγχου λειτουργίας (SKADA), όπου λόγου χάρη η κάθε βλάβη καταγράφεται και αποστέλλεται ταυτόχρονα στα κινητά τηλέφωνα των εχόντων την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του όλου συστήματος, ενώ εξόχως ενδιαφέρουσα είναι και η ύπαρξη σύγχρονης ειδικής αίθουσας προβολής οπτικοακουστικού υλικού που σκοπό θα έχει να χρησιμοποιείται για ξενάγηση σπουδαστών, μαθητών ή των οποιονδήποτε επιθυμούν να μάθουν πώς λειτουργεί συνολικά ένας Βιολογικός Καθαρισμός και ποια τα πλεονεκτήματά του.

Στο τρίτο υποέργο αναφέρονται οι υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, που περιλαμβάνουν την υποστήριξη της υπηρεσίας κατά τη διαγωνιστική διαδικασία και υποβοήθηση σε όλα τα στάδια μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, τον έλεγχο των μελετών εφαρμογής με βάση τη μελέτη προσφοράς, τις τεχνικές προδιαγραφές, την εργολαβική σύμβαση, την απόφαση χρηματοδότησης και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. Παρακολούθηση, επίσης, της ποιότητας εκτέλεσης και καθορισμός των κριτηρίων και της μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο, περιλαμβανόμενης της επιθεώρησης του αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση των υποέργων, υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους των αναδόχων των εργολαβιών σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής, για τους ελέγχους των αναδόχων των εργολαβιών σε ό,τι αφορά στην εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, υποστήριξη της υπηρεσίας κατά τη διαπραγμάτευσή της με τον ανάδοχο για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα, υποβοήθηση στους ελέγχους των επιμετρητικών στοιχείων και των πιστοποιήσεων των εργολαβιών και έλεγχο επίτευξης των εγγυημένων αποδόσεων του έργου. Τέλος, παρακολούθηση και παροχή συμβουλών στον εργοδότη κατά τη φάση των δοκιμασιών των υποέργων και υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία παραλαβής και τον έλεγχο λογαριασμών και τιμολογίων.

Απομένει για να ξεκινήσει η λειτουργία του Βιολογικού, το τέταρτο υποέργο, που είναι η ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ, ενώ πέμπτο υποέργο αφορά την υδροδότηση της Εγκατάστασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του μεγάλου και δύσκολου στην ολοκλήρωσή του έργου, όσον αφορά στο κομμάτι της κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ήταν 4.750.000 ευρώ, χρήματα που προήλθαν από το ΕΣΠΑ.

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί πως αυτός ο Βιολογικός Καθαρισμός θα είναι ο τρίτος κατά σειρά που θα διαχειριστεί η ΔΕΥΑ Αγιάς, καθώς ήδη λειτουργεί τους Βιολογικούς της Αγιάς και της Μελιβοίας. Σειρά μετά έχει ο Βιολογικός του Στομίου. Η ΔΕΥΑ Αγιάς έχει υπό την εποπτεία της τους περισσότερους Βιολογικούς Καθαρισμούς σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πηγή: eleftheria.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here