Αιτήσεις εκπαιδευτικών για το ΙΕΚ Λάρισας του ΟΑΕΔ

452

Αρχίζει τη Δευτέρα 02.09.2019 και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 (και ώρα 18:00), η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) Λάρισας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, για το Έτος Κατάρτισης 2019-2020.
Όσοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, υποβάλλονται ή αποστέλλονται σε φάκελο ταχυδρομικώς, συστημένα ή με courier, στο Ι.Ε.Κ ΛΑΡΙΣΑΣ.
Στο φάκελο, στα στοιχεία του αποστολέα, αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής, ο οποίος εμφανίζεται στην ηλεκτρονική αίτηση.

Όσοι υποψήφιοι επανυποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση (συνεχόμενα ή μεμονωμένα), από το έτος κατάρτισης 2015-2016 έως και το έτος κατάρτισης 2018-2019,με τον ίδιο τίτλο σπουδών στο ΙΕΚ Λάρισας, θα καταχωρήσουν στην φετινή ηλεκτρονική αίτηση μόνο ότι επιπλέον δικαιολογητικό έχει αποκτηθεί μετά την τελευταία υποψηφιότητά τους έως σήμερα εκτός των Δικαιολογητικών που αφορούν κοινωνικά κριτήρια ( Ανεργία, Πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια, Αμεα κ.λ.π) τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν εκ΄ νέου.
Η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποστέλλεται ή υποβάλλεται στο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ στην παρακάτω Διευθύνση:
 ΙΕΚ Λάρισας (Ερμογένους 10, Τ.Κ. 414.47, Λάρισα, τηλ. 2410 – 564685-6)

Πληροφορίες για τις ζητούμενες ειδικότητες, την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, που ζητούνται από την παρούσα Προκήρυξη, δίνονται στο ΙΕΚ ΛΑΡΙΣΑΣ του ΟΑΕΔ καθώς και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.

Πληροφορίες παρέχονται στη Γραμματεία του ΙΕΚ και στα τηλέφωνα 2410564685 και 2410564686. τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 08:00 π.μ. μέχρι 03:00 μ.μ.

ΠΕ-Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ)

ΠΕ- Διατροφής  Διαιτολογίας, ΠΕ04 Πτυχίο Χημικού, ΠΕ04-Πτυχίο Βιολόγου,ΠΕ06-Αγγλικής  Φιλολογίας,  ΠΕ07-Γερμανικής Φιλιλογίας,ΠΕ08 –Καλών  Τεχνών, ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Πτυχίο Ψυχολογίας ή ΠΕ-Πτυχίο Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) με  κατεύθυνση Ψυχολογία,ΠΕ60 -Νηπιαγωγοί, ΠΕ61- Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής και  Εκπαίδευσης, ΠΕ79.01-Μουσικής  Επιστήμης, ΠΕ80-Οικονομίας (ΕΚ), ΠΕ83-Ηλεκτρολόγοι(ΕΚ), ΠΕ85-Πτυχίο Χημικού Μηχανικού,  ΠΕ86-Πληροφορικής (ΕΚ),ΠΕ87-Πτυχίο Φαρμακοποιού, ΠΕ87-Πτυχίο Ιατρού, ΠΕ87-Νοσηλευτικής (ΕΕ), ΠΕ87- Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής, ΠΕ87- Αισθητικής, ΠΕ87-Πτυχίο Βρεφονηπιοκόμου,ΠΕ88-Πτυχίο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Τροφίμων,  ΠΕ91-Θεατρικής  Αγωγής  (ΕΚ).

ΤΕ-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β ́ Κύκλου

ΤΕ01.19- Πτυχίο  Κομμωτικής,ΤΕ01.30-Πτυχίο Βοηθού  Παιδοκόμου Βρεφονηπιοκόμου.

ΔΕ- Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. με πιστοποίηση, Πτυχιούχοι  ΤΕΕ Α ́ Κύκλου, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ

ΔΕ01.17-Πτυχίο  Κομμωτικής, ΔΕ- Πτυχιούχος ΙΕΚ Τεχνικός  Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ( με  τριετή  επαγγελματική προϋπηρεσία),  ΔΕ-Κουκλοπαίχτης (Θέατρο  Σκιών).

ΔΕ.ΕΤ-εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής  εκπαίδευσης του  Ν.  1566/85,  με  τριετή  προϋπηρεσία

ΔΕ.ΕΤ-Κουκλοπαίχτης (Θέατρο  Σκιών).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here