ΕΣΠΕΛ: Διάθεση Οικημάτων ΚΑΑΥ σε Οικογένειες Στελεχών Ειδικής Κατηγορίας

612

Διάθεση Οικημάτων ΚΑΑΥ σε Οικογένειες Στελεχών Ειδικής Κατηγορίας

ΠΡΟΣ :   ΔΙΟΙΚΗΤΗ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ ΚΟΙΝ   :Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ :     ΚΑΑΥ

ΣΧΕΤ :   α. Φ.400/32/82424/Σ.343 (Απόφαση ΥΕΘΑ ΦΕΚ Β΄ 1139/3 Ιουν 11)

β.  ΠαΔ 9-24/2018/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/2

              γ. Φ.449.1/3/84585/Σ.2696/17 Απρ 19/1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ/ΔΠΣΣ

Στρατηγέ

  1. Σας αναφέρουμε ότι, με το (γ) σχετικό κοινοποιήθηκαν στα στελέχη της Φρουράς ΛΑΡΙΣΑΣ, οι μηχανογραφικές, ονομαστικές καταστάσεις κανονικών – αναπληρωματικών δικαιούχων για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019.
  2. Κατόπιν ενημέρωσης των στελεχών και της εν συνεχείας επικοινωνίας με πολλών εξ αυτών που αποτελούν και μέλη της Ενώσεως μας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ), εισπράξαμε την έντονη δυσαρέσκεια, για την διαφοροποίηση των προϋποθέσεων που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της διαταγής στεγάσεως στα ΚΑΑΥ, σε σχέση με αυτές της περσινής θερινής περιόδου.
  3. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι, στελέχη με σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ, οικογένειες στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και πολύτεκνες οικογένειες (με 4 τέκνα και άνω) απώλεσαν το δικαίωμα στέγασης κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης κατά παρέκκλιση των καθοριζομένων στην Παράγραφο 18β(1) του Παραρτήματος «Α» του (β) σχετικού και κατ’ εφαρμογή των καθοριζομένων στην Παράγραφο 18β(3) του Παραρτήματος «Α» του (β) ομοίου, στεγάζοντας τους σε ποσοστό έως 20% επί των διατιθέμενων οικημάτων ανά κατηγορία (εν ενεργεία, ΜΥ, ΣΕΙΔ, κ.λ.π) σε όλες τις παραθεριστικές σειρές, πλην των 1η , 2η , 3η ,11η και 12η σειρών, όπου διατήρησαν την απόλυτη σειρά προτεραιότητας.
  4. Συναφώς αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στην Παράγραφο 2 του άρθρου 6 του (α) σχετικού, καθορίζεται ρητά ο παραθερισμός των παραπάνω κατηγοριών κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης.
  5. Λαμβάνοντας υπόψη τoν συσχετισμό των προαναφερθέντων και την ιεράρχηση των θεσμικών κειμένων, που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις παραθερισμού των στελεχών στα ΚΑΑΥ των ΕΔ, προτείνουμε τα παρακάτω:

α.  Την προώθηση προτάσεως τροποποίησης του (β) σχετικού στα πλαίσια των καθοριζομένων του (α) ομοίου.

β.  Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας του (α) σχετικού και την εκ νέου έκδοση των ονομαστικών καταστάσεων στεγάσεως στα ΚΑΑΥ.

  1. Ευελπιστούμε για την θετική σας παρέμβαση, διότι οι εν λόγω κατηγορίες των στελεχών μας, αξίζουν την στήριξη στο δύσκολο αγώνα που δίνουν καθημερινά.
  2. Στρατηγέ, σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων, βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
  3. Εισηγητές θέματος:

α.    Μέλος Δ.Σ Ε.Σ.Π.Ε.Λ: Τχης(ΔΒ) Πέτρος Μούστος, τηλ. 6936158679.

β.    Μέλος Δ.Σ Ε.Σ.Π.Ε.Λ: Λγος(ΔΒ) Απόστολος Βλαστουδάκης, τηλ. 6936552962.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here