Επιστολή του Ν. Ράπτη «Ποιοι θέλουν να κλείσουν τα εκπαιδευτήρια Ράπτου»

76

Δήλωση του Νίκου Ι. Ράπτη, Νομίμου Εκπροσώπου των Εκπαιδευτηρίων Μ. Ν. Ράπτου:

“Με σεβασμό και κατανόηση για την αναστάτωση και στην αγωνία των μαθητών μας και των γονέων τους, και επειδή λέγονται πολλά από ανεύθυνα και κατευθυνόμενα, δυστυχώς, πρόσωπα, δηλώνουμε τα ακόλουθα:

Αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι εξαντλείται ο χρόνος έως την ημέρα του Αγιασμού. Αναμένουμε όμως εντός των ημερών την απόφαση του Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδίκασε, την Πέμπτη 1-9-2022, την αίτησή μας περί ακυρώσεως των Υπουργικών αποφάσεων, που ανακάλεσαν αδίκως τις άδειες λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Μαίρης Ν. Ράπτου.
Εξακολουθεί ασφαλώς να ισχύει η εκδοθείσα προσωρινή διαταγή, για την οποία σας ενημερώσαμε ήδη -και εμμένουμε σε ότι ισχυριστήκαμε για το περιεχόμενό της. Αυτό σημαίνει ότι οι εγγραφές μαθητών συνεχίζονται κανονικά, όπως και οι διοικητικές πράξεις που κατατείνουν στην λειτουργία των ανωτέρω βαθμίδων τη σχολική χρονιά 2022-2023. ‘Ο,τι άλλο διαδίδεται, στοχεύει στην παραπληροφόρησή σας και στην καλλιέργεια ανησυχίας.
👉Σχετικά με τις διαβόητες «παρατηρήσεις» του ΕΟΠΠΕΠ
Οι αρνητικές παρατηρήσεις του ΕΟΠΠΕΠ προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορούσαν σε δύο σημεία:
▪️Πρώτον, στη μη έγκαιρη ανανέωση του πιστοποιητικού μας Πυροπροστασίας, το οποίο έληγε τέλος Φεβρουαρίου 2022 και θα έπρεπε να υποβληθεί αίτηση επανέκδοσής του το τέλος του Δεκεμβρίου 2021.
Αυτό δεν έγινε, διότι η Διοίκηση τότε των Εκπαιδευτηρίων, η οποία ήταν άκυρη κα παράνομη ( στην οποία δεν ήταν καν μέλος ο Νικόλαος Ράπτης, εφόσον είχε αποπεμφθεί ακόμη και από τις εγκαταστάσεις του σχολείου) δεν υπέβαλε εγκαίρως το σχετικό αίτημα. Η παράνομη αυτή διοίκηση, που είναι υπεύθυνη για αυτή την αταξία απαρτίζονταν, μεταξύ άλλων, από την Ευαγγελία Ζιάκου, σύζυγο Αχιλλέα Νταβέλη, ως Αντιπρόεδρο, από τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη, Πρόεδρο της Χριστιανικής Εστίας και από τη δικηγόρο Μαρία Γαλλιού.
Το πιστοποιητικό αυτό έχει πλέον εκδοθεί από την παρούσα διοίκηση και είναι σε ισχύ από τις 19-7-2022.
▪️Δεύτερον, στη μη περαίωση της διαδικασίας ένταξης αυθαιρέτων στον Ν. 4178/2013, με Α/Α 3248552, η οποία είχε γίνει την 6-10-2016 και έχει μεταγενέστερη (!) καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσής της, ήτοι την 31-12-2022.
Είχαμε ήδη ολοκληρώσει τις δύο εκ των τριών φάσεών της ένταξης και εκκρεμούσε μόνο η τρίτη, η λεγόμενη «περαίωση», η οποία συνοδεύεται από την τυπική πιστοποίηση της πληρότητας των στοιχείων του φακέλου, στα οποία εντάσσεται και η στατικότητα αυτών των διάσπαρτων χώρων.
Αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, όπως ο νόμος ορίζει, την 25-7-2022. Αφορούσε αυθαίρετες κατασκευές μόλις 92m2 διάσπαρτες στις εγκαταστάσεις της Οδού Καρδίτσης, που έχουν συνολικό εμβαδόν 3.737m2. Δεν αφορούσαν λοιπόν καθόλου, και σε καμία φάση της διαδικασίας, το 97,5% της έκτασης των εγκαταστάσεών μας! Σημειώνουμε πως η διαδικασία ένταξης ξεκίνησε με πρωτοβουλία των Εκπαιδευτηρίων, χωρίς να προηγηθεί παρατήρηση ή έλεγχος από κανέναν και αμέσως υποβλήθηκε στον ΕΟΠΠΕΠ, που άρα γνώριζε την δήλωσή μας από τις αρχές του 2017 και ουδέποτε όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε ζητήσει την «οριστική υπαγωγή» της!
Αυτές οι δύο (2) παρατηρήσεις-αρνητικές γνώμες του ΕΟΠΠΕΠ συμπληρώθηκαν όλες πριν την έκδοση, στις αρχές Αυγούστου 2022, των Υπουργικών αποφάσεων, που ανακάλεσαν τις άδειές λειτουργίας του Δημοτικού και του Λυκείου Μ.Ν. Ράπτου! Είχαν δε τεθεί υπόψιν του αρμοδίου ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος δεν τις έλαβε υπόψιν του!
Τα σχετικά στοιχεία επισυνάπτονται στους επικαιροποιημένους φακέλους που έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας και στον ΕΟΠΠΕΠ και που ζητάμε, μετ’ επιτάσεως, επιτέλους να εξεταστούν.
Τα συμπεράσματα για την εξέλιξη των γεγονότων και τον πόλεμο που δεχόμαστε, είναι δικά σας.
👉Σχετικά με την ασφάλεια των κτιριακών μας εγκαταστάσεων.
Ουδέποτε είτε ο ΕΟΠΠΕΠ, είτε το Υπουργείο Παιδείας δεν έκαναν καμία διαπίστωση ή παρατήρηση που να αφορά την στατικότητα του κτιρίου μας, ή οποιαδήποτε διαπίστωση που να οδηγεί σε ανασφάλεια και πιθανότητα κινδύνου για τους μαθητές μας.
Οι εγκαταστάσεις μας κατασκευάστηκαν σύμφωνα με νόμιμα εκδοθείσες άδειες και κατά πιστή εφαρμογή των στατικών μελετών μας.
Τα Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου, έχουν καταθέσει στο Υπουργείο Παιδείας και στον ΕΟΠΠΕΠ όλα τα στοιχεία, που πιστοποιούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους. Τα ίδια στοιχεία, με πληρότητα, κατατέθηκαν και στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, πριν ακόμη αρχίσουν οι κακοπροαίρετες διαδόσεις περί ανυπόστατων προβλημάτων στατικότητας.
Όσοι ενδιαφέρονται σοβαρά για το ζήτημα αυτό, ας γνωρίζουν ότι έχουμε προβεί στην έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας- Ταυτότητα Κτιρίου (Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων- ΗΤΚ) για το συγκρότημα της Οδού Καρδίτσης 21 (με ημερομηνία 17-8-2022).
H ΗΤΚ είναι μία αυστηρή και ολοκληρωμένη ηλεκτρονική καταγραφή όλων των πληροφοριών και των μελετών που οφείλει να έχει ένα κτίριο, μεταξύ των οποίων, φυσικά, όλα όσα σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητά του.
Αναρωτιόμαστε: υπάρχει στη Λάρισα άλλο Δημόσιο κτίριο, και μάλιστα Εκπαιδευτήριο, πλην εκείνων που δομήθηκαν εντός του 2022, που να διαθέτει ανάλογο πιστοποιητικό; Μήπως θα ήταν χρήσιμο να ελέγξουν εγκαίρως οι γονείς μαθητών, ιδιωτικών και κρατικών σχολείων εάν οι εγκαταστάσεις των σχολείων των παιδιών τους διαθέτουν αυτό το πιστοποιητικό ή σκοπεύουν να το εκδώσουν;
👉Σχετικά με τα διαδιδόμενα περί επικινδυνότητας του κτιρίου, σε περίπτωση σεισμού, προερχόμενα από κακόβουλους, χωρίς την επίκληση ουδενός στοιχείου, σας πληροφορούμε ότι μετά την σεισμική δόνηση του Μαρτίου 2021, κατόπιν δικής μας πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε από την «UNQUAKE» (που είναι μία καινοτομική εφαρμογή, με την οποία εκτιμάται η αντοχή κτιρίων και εγκαταστάσεων έναντι του σεισμικού κινδύνου και υλοποιείται υπό την επιστημονική ευθύνη καθηγητών του ΕΜΠ) να εκτιμήσει τη σεισμική συμπεριφορά του κτιρίου μας επί της Οδού Καρδίτσης.
Σύμφωνα με το επιστημονικό πόρισμα που εξεδόθη στις 26 Μαρτίου 2021, σε περίπτωση τυχόν επανάληψης νέου σεισμού της ίδιας σφοδρότητας με εκείνον του 2021, η πιθανότητα να εμφανιστούν εκτεταμένες ή ολοκληρωτικές βλάβες στις εγκαταστάσεις μας είναι… 0%. Η δε πιθανότητα να μην εμφανισθεί καμία απολύτως βλάβη στις εγκαταστάσεις μας φτάνει το 99%!
Η σχετική μελέτη που πιστοποιεί τα παραπάνω βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
Σχετικά με τη συκοφαντική επίθεση εναντίον μας.
Επαναλαμβάνουμε ότι ουδέποτε καμία κρατική υπηρεσία δεν έθεσε ζήτημα στατικότητας των εγκαταστάσεών μας -και μάλιστα «επανειλημμένα» (sic), σε αντίθεση με ό,τι δήλωσε η Υφυπουργός Παιδείας και Βουλευτής Μαγνησίας της ΝΔ κα Μακρή σε δημόσιες δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό TRT!
Το τελευταίο διάστημα, διάφορα καινοφανή ΜΜΕ της πόλης, με εκπομπές αμφιβόλου ποιότητας και περιεχομένου, εν χορώ με τους ανταγωνιστές μας (που πάντοτε τους βλέπαμε ως συναδέλφους) έχουν εγείρει στον δημόσιο χώρο εκ του μη όντος θέμα… ασφάλειας των κτιριακών μας εγκαταστάσεων, με ανύπαρκτα στοιχεία και ανυπόστατους ισχυρισμούς. Σκοπός τους είναι συντονισμένα να μας συκοφαντήσουν και να μας βλάψουν.
Οι ενέργειες όλων των παραπάνω επισύρουν ποινικές και αστικές ευθύνες, που από την πλευρά μας θα αναζητηθούν, εν ευθέτω χρόνω.
Γεννάται εύλογα το ερώτημα: Ποιος είναι ο λόγος που το Υπουργείο Παιδείας και ο ΕΟΠΠΕΠ επιμένουν να κλείσουν το σχολείο μας, αφού τέτοιο έρεισμα δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση; Ποιο είναι το κίνητρο του Υπουργείου Παιδείας, πέραν της εξυπηρέτησης συμφερόντων, που όλοι τα γνωρίζουμε και εκδηλώνονται φανερά και ξεδιάντροπα στον δημόσιο χώρο;
Πώς τολμάει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να χαρακτηρίζει «καθήκον» της την εμμονική της εκστρατεία για να κλείσει ένα ιστορικό σχολείο, ένας εμβληματικός θεσμός της πόλης μας, που έχει καταγράψει 65 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας, που το επιλέγουν για την ποιοτική εκπαίδευση και την αγωγή των παιδιών τους στις πατριωτικές και χριστιανικές αρχές ολοένα και περισσότερες οικογένειες της πόλης μας και 1,300 σήμερα παιδιά, που προσφέρει στην τοπική κοινωνία 200 καλοπληρωμένες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και «ανασταίνει» ισάριθμες οικογένειες;
Τα Εκπαιδευτήρια Μ. Ν. Ράπτου βρίσκονται σήμερα στη μέγγενη, αφ’ ενός μεν της γραφειοκρατίας και της γνωστής νωθρής λειτουργίας της, αφ’ ετέρου δε ενός συνασπισμού κομματικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, που φιλοδοξούν να διαφεντεύσουν την πόλη και έχουν στοχοποιήσει το σχολείο μας, για συμβολικούς και υλικούς λόγους. Εξάλλου, για την «κατάκτησή» του, επέδειξαν από το τέλος της άνοιξης του 2021 έως το τέλος του χειμώνα του 2022 έντονο και μη νόμιμο ενδιαφέρον. Πού εδράζονταν εκείνο το «ρεσάλτο»; Στο να «βάλουν στο χέρι» ένα «παράνομο» και «ετοιμόρροπο» -όπως σήμερα ισχυρίζονται- σχολείο;
Το εντυπωσιακό είναι πως οι ίδιοι άνθρωποι, που χτες επιδίωκαν να υπεξαιρέσουν το σχολείο μας και σήμερα διασκορπίζουν ανυπόστατα ψεύδη, μέχρι πριν λίγους μήνες μας εμπιστεύονταν την εκπαίδευση -και άρα τη σωματική ακεραιότητα- των παιδιών τους!
Είμαστε δυνατοί χάρη στη ενότητα της σχολικής μας κοινότητας, στη συμπαράσταση της κοινής γνώμης και στην ακεραιότητα της δικαστικής εξουσίας! Όλοι κατανοούν πως εάν «πέσει» η Ράπτου τα περιθώρια ελευθερίας στην πόλη θα περιοριστούν για όλους, κατά πολύ! Μας θεωρούν εθελόδουλους, αλλά θα τους διαψεύσουμε! Με τη βοήθεια του Θεού θα διασχίσουμε όλοι μαζί, σώοι και νικηφόρα, την παγίδα τους,
Η υπομονή των γονέων, που τη ζητάμε και στην οποία στηριζόμαστε, θα κρατήσει λίγες ακόμα ημέρες και στη συνέχεια όλα θα προχωρήσουν κανονικά.
Απευθύνουμε έκκληση στην Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως να πάψει το Υπουργείο μας να επιμένει με πάθος και εμμονικότητα να κλείσουν τα Εκπαιδευτήρια Μαίρης Ν. Ράπτου και να συνταχθεί με τη Δικαιοσύνη, ως μέρος της λύσης!
Υπάρχει ακόμα χρόνος να μη γίνει ανεπανόρθωτη ζημιά στην κοινωνία και στις παιδικές ψυχές. Το Υπουργείο Παιδείας, ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του.”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here