«Επιχορήγηση 2.750.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε λιμένες του Δήμου Αγιάς»

286

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τη δέσμευση ποσού 2.750.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών σε λιμένες του Δήμου Αγιάς. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού κ.Χρ.Σπίρτζη, υπογράφηκαν τα εξής:
1. Έγκριση δέσμευσης ποσού δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 2,750,000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος των προϋπολογισμών των ενάριθμων έργων 2018ΣΕ87000000 της ΣΑΕ 870 και 2018 σε 07000000 της ΣΑΕ 070 του ΠΔΕ και διάθεση ισόποσης πίστωσης για τη δημοπράτηση του έργου «Aποκατάσταση ζημιών σε λιμένες του δήμου Αγιάς Ν.Λάρισας από τη θεομηνία της 26-02-2018».
2. Έγκριση επιλογής ανοικτής διαδικασίας δημοπράτησης άρθρο 27 του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν 4412/2016 και με σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης άρθρο 95 παρ 2α του ν 4412/2016 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here