Ενημέρωση και περιορισμό του φαινομένου της αιθαλομίχλης απαιτεί η «Ορμή Ανανέωσης»

246

Η ποιότητα του αέρα στην πόλη μας αποτελεί ίσως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Τα παρατηρητήρια ελέγχου ποιότητας του αέρα δεν είναι προσβάσιμα στους πολίτες. Πρόσθετα υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των αιωρούμενων σωματιδίων PM10, οι οποίες ξεπερνούν το όριο της ωριαίας οριακής τιμής των 50μg/m3 με μέγιστο όριο υπέρβασης 35 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Στη Λάρισα οι υπερβάσεις αυτές, όπως διαφαίνεται από επίσημες μετρήσεις ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπερβαίνουν κατά πολύ τις 35 ημέρες ανά έτος, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η Οδηγία 2008/50/ΕΚ.
Το ΥΠΕΚΑ μάλιστα, σε περιπτώσεις εμφάνισης του φαινομένου ορίζει την εφαρμογή συγκεκριμένων βραχυπρόθεσμων μέτρων μείωσης των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) από εστίες καύσης.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εγκατασταθεί ένα σύγχρονο σύστημα καταγραφής ατμοσφαιρικών ρύπων. Στην συνέχεια θα πρέπει να παρέχεται τακτικά η πληροφορία στους πολίτες και να δίνονται οδηγίες για την μείωση της ρύπανσης λ.χ περιορισμό χρήσης τζακιών και σομπών, απαγόρευση καύσης συνθετικής ξυλείας, υπολειμμάτων επεξεργασμένης ξυλείας που περιέχουν βερνίκια, κόλλες και λοιπές επικίνδυνες ουσίες, καθώς και η χρήση ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων, η καύση των οποίων εκλύει και άλλες ουσίες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επίσης, στα άτομα αυξημένου κινδύνου με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, θα πρέπει να γίνονται συστάσεις ώστε να αποφεύγουν την σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους με αυξημένη κυκλοφορία.
Η σιωπή των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Λαρισαίων σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό το τοξικό κοκτέιλ που εισπνέουν οι Λαρισαίοι είναι θανατηφόρο και θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μέριμνα για τον περιορισμό του στα επιτρεπόμενα όρια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here