Έναρξη του προγράμματος «Εκπαίδευση Μεταναστών: Επίπεδο Α1»

50

Ξεκίνησε στις 16.06.2022 η υλοποίηση του διά ζώσης προγράμματος «Εκπαίδευση Μεταναστών: Επίπεδο Α1», διάρκειας 125 ωρών, στο χώρο του Πανεπιστημίου των Πολιτών – Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Λαρισαίων, Αιόλου 4.
Το πρόγραμμα υλοποιείται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 17:30-20:30 και εντάσσεται στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Διοίκησης, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης Λάρισας και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Η λειτουργία του εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει» και στη φιλοσοφία της Διά Βίου Μάθησης.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους υποψηφίους, δηλαδή σε όσους δεν έχουν κατακτήσει ακόμη όλες τις δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας. Περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη γλωσσική δεξιότητα αλλά και πρακτικές κοινωνικές ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές απαιτήσεις της καθημερινής ζωής και να εξοικειωθούν με το κοινωνικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Έτσι, σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις πρακτικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 20 άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και είναι, είτε πολίτες της Ε.Ε., είτε υπήκοοι τρίτων χωρών.
Ο εντοπισμός των αλλοδαπών πολιτών, καθώς και η ενημέρωσή τους σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων, πραγματοποιήθηκε από τη διαπολιτισμική μεσολαβήτρια του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του Δήμου Λαρισαίων κα. Δήμητρα Μάγειρα, σε συνεργασία με το Τμήμα Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας.
Το έργο «Ενίσχυση / Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας (Κ.Κ.) / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.) της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Θεσσαλίας (2014-2020).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here