Εκπαιδευτήρια Ράπτου: Για άλλη μία φορά ο ΕΟΠΠΕΠ απέδειξε ότι οι αποφάσεις του είναι προειλημμένες

97

“Λόγω του ευρύτερου ενδιαφέροντος μέρους της Κοινωνίας μας και δεδομένης της ελλιπούς πληροφόρησης που επιχειρείται, οφείλουμε τις πιο κάτω εξηγήσεις : Στις 26/09/2022 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΠΕΠ για να αποφασίσει αιτιολογημένα για το εάν πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις, πάντα σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις που ανακάλεσαν την άδεια λειτουργίας των Δημοτικού και Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Μαίρης Ν. Ράπτου και επίσης σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Για άλλη μία φορά ο ΕΟΠΠΕΠ απέδειξε ότι οι αποφάσεις του είναι προειλημμένες, διότι ενώ επανειλημμένως έχει κληθεί από εμάς να διενεργήσει αυτοψία στο σχολείο μας και επίσης να λάβει υπόψιν του όλα τα έγγραφα, τα οποία έχουν κατατεθεί στις τεχνικές υπηρεσίες του και αποδεικνύουν την καταλληλόλητα των εγκαταστάσεών μας, αυτός δια του Διοικητικού του Συμβουλίου εμμένει ουσιαστικά στο να μην καταλήγει σε οριστική και αιτιολογημένη κρίση, αρνούμενος να ελέγξει πρωτίστως τη μελέτη στατικής επάρκειας και όλα τα υπόλοιπα έγγραφά μας, από τα οποία αποδεικνύεται περίτρανα ότι το σχολείο μας και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και λειτουργεί νόμιμα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραβαίνοντας το καθήκον τους, αναφέρονται σε μη υπαρκτά προβλήματα, χωρίς να γίνεται επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος και  υπαρκτού κινδύνου, εμμένουν στο ότι δεν είναι συμβατά τα δικαιολογητικά μας, ενώ δεν λαμβάνουν υπόψιν τους έγγραφα τα οποία όφειλαν να ελέγξουν και μάλιστα καταλήγουν ότι «ο υπολειπόμενος χρόνος με βάση τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις δεν επαρκεί για τη μελέτη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση των προσκομιζόμενων στις 23/09/2022 δικαιολογητικών εγγράφων, για την οποία ο ΕΟΠΠΕΠ, εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος και των κοινωνικών διαστάσεων που αυτό έχει λάβει, απαιτείται να έχει στη διάθεσή του εύλογο χρόνο».

Απευθύνουμε λοιπόν ανοικτό ερώτημα προς τον ΕΟΠΠΕΠ και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού:

Γιατί, επιδεικνύοντας επιμονή στην προθεσμία, που ενδεικτικά όρισε το Δικαστήριο και όχι δεσμευτικά, αρνείται να ελέγξει και να λάβει υπόψιν του τα έγγραφά μας ;

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις αναζήτησε ο ΕΟΠΠΕΠ και προσκομίστηκαν όλα αυτά τα έγγραφα, που αναζητά στην περίπτωσή μας και με πληρότητα προσκομίσαμε εμείς;

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων σχολείων, αρνήθηκαν το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, τα μέλη του, οι υπάλληλοι της τεχνικής του υπηρεσίας, να ελέγξουν έγγραφα που τους προσκομίστηκαν;

Τέλος, όταν υπάρχουν μελέτες, πιστοποίηση στατικής επάρκειας, μελέτες σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίου, ποιο είναι το πρόβλημα που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση,ώστε να δικαιολογείται επίμονη άρνηση του Οργανισμού και να τίθενται προσκόμματα στην λειτουργία μας;

Τα ερωτήματά μας απαιτούν βέβαια απαντήσεις, εμείς όμως ως Εκπαιδευτήρια δηλώνουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία όλων των βαθμίδων μας συνεχίζεται κανονικά και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία και αποδοχή από του γονείς των μαθητών μας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here