Εκδήλωση ΓΕΩΤΕΕ: 2η Τεχνική Συνάντηση του Έργου REXUS

57

To REXUS, είναι μια Δράση Έρευνας και Καινοτομίας, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από μία κοινοπραξία 17 εταίρων από 7 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ολλανδία, Ρουμανία και Κολομβία). H λεκάνη του Πηνειού αποτελεί μία από τις πέντε πιλοτικές περιοχές του έργου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιστημονικά ινστιτούτα από κοινού-αναλύουν, συνδυάζουν και συνθέτουν για πρώτη φορά επιστημονικά δεδομένα για τους τομείς ενέργειας-αγροτικής παραγωγής-νερού και οικοσυστημάτων και των μεταξύ τους σχέσεων και αλληλεπιδράσεων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, με σκοπό να διαμορφώσουν και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των πόρων και των κοινωνιών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι τομείς. Τα μέτρα αυτά θα συνδιαμορφωθούν με τη συμβολή και προς όφελος όλων των άμεσα ενδιαφερομένων, οι οποίοι για πρώτη φορά συναντιούνται και συζητούν προκειμένου να συνδιαμορφώσουν κοινές προτάσεις για το μέλλον του τόπου τους.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των τομέων (Νερό, Γεωργία, Περιβάλλον και Ενέργεια) και όλων των διοικητικών επιπέδων (ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ, συνεταιρισμοί, επιχειρήσεις κ.α)

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν συγκεκριμένες λύσεις για την ικανοποίηση του συνόλου των προκλήσεων (όπως η επίτευξη και διατήρηση επαρκούς ποσότητας και καλής ποιότητας υδατικών πόρων, η βιωσιμότητα και αειφορία του αγροτικού τομέα, η αποτελεσματική διοίκηση και διακυβέρνηση και η αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων) που αντιμετωπίζει η λεκάνη απορροής του Πηνείου και την προσαρμογή της στην Κλιματική Αλλαγή. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι θα συνδιαμορφώσουν συγκεκριμένους και ποσοτικοποιημένους στόχους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής.

Επίσης, θα παρουσιαστούν νέα επιστημονικά δεδομένα και αναλύσεις που αποτυπώνονται σε:

  • Χάρτες διαβαθμισμένης καταλληλότητας εγκατάστασης και ανάπτυξης καλλιεργειών, με παραδείγματα βασικών καλλιεργειών όπως αυτές του σιταριού και του βαμβακιού στο σύνολο της λεκάνης απορροής Πηνειού, για μεσοπρόθεσμους (2050 & 2070) και μακροπρόθεσμο (2090) χρονικούς ορίζοντες, υπό δύο (2) σενάρια πρόβλεψης μεταβολής του κλίματος (μετριοπαθές & δυσμενές).
  • Για βραχυπρόθεσμο (2011-2040), μεσοπρόθεσμο (2041-2070) και μακροπρόθεσμο (2071-2100) χρονικό ορίζοντα,χάρτες για το σύνολο της λεκάνης απορροής Πηνειού, σχετικά με δείκτες ξηρασίας, συχνότητας εμφάνισης πλημμυρών, μέσης επιφανειακής απορροής, ανάπτυξης καλλιεργειών, παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς.
  • Μοντέλα και σενάρια για την ποσοτικοποίηση των αρδευτικών αναγκών των βασικών καλλιεργειών της λεκάνης, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από παραμέτρους συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής για τον ρεαλστικό υπολογισμό όχι μόνο της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού αλλά και του υδατικού αποτυπώματος της αγροτικής δραστηριότητας. Η πιλοτική εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας στη λεκάνη του Πηνειού για το έτος 2017 υπέδειξε ικανοποιητικότατη ταύτιση μεταξύ των προσομοιωμένων και μετρημένων καταναλώσεων αρδευτικού νερού για βασικές καλλιέργειες όπως το βαμβάκι κι οι ζωοτροφές.

Δείτε βίντεο της 1ης συνάντησης εργασίας: https://youtu.be/dXMMLABB2xw

Δείτε βίντεο του προγράμματος: https://youtu.be/NIcgC-jJi04

H εκδήλωση δεν είναι ανοιχτή για το κοινό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here