Ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε, από την Ι.Ε.Π.Υ.Α (NANISECURITY), για την ασφάλεια εγκαταστάσεων, με τίτλο: «SAFETY VS SECURITY»

632

Ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριογια την ασφάλεια εγκαταστάσεων, με τίτλο: «SAFETY VS SECURITY» και ειδική μνεία στους τρόπους πρόληψης – αποτροπής – εξάπλωσης του ιού (Covid-19) υλοποιήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή 31.07.2020 στις κατάλληλες για το σκοπό αυτό αίθουσές της στη Λάρισα, από την Ιδιωτική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) NANISECURITY, με την ευγενή υποστήριξη της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

Στο εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο δόθηκαν, τόσο από την εταιρεία μας όσο και από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. , οδηγίες – διευκρινήσεις, σε πλήρη αρμονία με την σημασία των ‘’Safety’’ και ‘’Security’’, για τα παρακάτω θέματα:
α. Διαδικασία ελέγχου εισερχομένων – εξερχομένων.
β. Εκπαίδευση και χρήση νέων συστημάτων ελέγχου εισόδου (κάμερες, θυροτηλέφωνα κ.λ.π.).
γ. Τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτου ανάγκης (καιρικά φαινόμενα – έκνομες ενέργειες, όπως πχ. πλημμύρες, πυρκαγιές, εντοπισμός εκρηκτικού μηχανισμού κ.λ.π.).
δ. Ειδικά μέτρα πρόληψης – αποτροπής εξάπλωσης του επίμαχου ιού (COVID-19) κ.λ.π.

Επίσης, στο τέλος αυτού, χορηγήθηκαν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης σε κάθε συμμετέχοντα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για κάθε χώρο φύλαξης συντάσσεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας της NANISECURITY και από τον Γεν Δ/ντή της (λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις σχετικές ανάγκες της εν λόγω φύλαξης) υπό την εποπτεία του Δ/ντη Ασφαλείας της εταιρίας, ειδικό Μνημόνιο Ενεργειών που περιλαμβάνει αυστηρό καθηκοντολόγιο, υποχρεώσεις και ευθύνες του προσωπικού φύλαξης, με σκοπό την επαληθεύσιμη διαδικασία φύλαξης και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα τηρείται με το προσωπικό φύλαξης έγγραφη αλληλογραφία (ενημερωτικά – αύξηση επιπέδου ασφαλείας, τροποποιήσεις καθηκόντων κλπ), σε συνδυασμό πάντα με την διοργάνωση σεμιναρίων και τεστ με ειδική θεματολογία.

Πρωταρχικό μέλημα της NANISECURITY είναι η εκπαίδευση των στελεχών της, μέσα από τη βελτιστοποίηση των μέτρων φύλαξης, του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των μερών και την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας των εργαζομένων στις φυλασσόμενες εγκαταστάσεις. Αυτή διέπετε από κανόνες ασφαλείας, πρόληψης, αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων με ταυτόχρονη εύρεση άμεσων λύσεων προς αποτροπή τυχόν μελλοντικών. Ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία,έχει ο επαληθεύσιμος έλεγχος και εποπτεία του προσωπικού της (QR PATROL), όπου ταυτόχρονα όπως προαναφέρθηκε μετη συνεχή εκπαίδευση (επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα) του προσωπικού της σε δια δραστικές αίθουσές της, από τον Γεν. Δντή της και υπό την καθοδήγηση του <<Security Advisor>> της εταιρείας Αντ/γο ΕΛ.ΑΣ ε.α., να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ο τελευταίος μεταξύ των άλλων είναι πιστοποιημένος (Ε.Ο.Π.Ε.Π.- ΚΕ.ΜΕ.Α) ως προς την εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα ασφαλείας “Security”. Τ’ανωτέρω συμπληρώνονται μέσω ειδικών σεμιναρίων-οδηγιών από δημόσιους φορείς, όπως το ΚΕ.ΜΕ.Α του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ιδιωτικούς αντίστοιχα όπως η G.E.P (ειδική εταιρεία σε θέματα “Safety” με πανελλήνια εμβέλεια), π.χ “Οδηγίες αντιμετώπισης συνθηκών κατά τη θερινή περίοδο” κ.α., αποσκοπώντας πάντα στην αρμονική βελτίωση του ‘’Safety’’ &του‘’Security’’.

Στο σεμινάριο που υλοποίησε η NANISECURITY συμμετείχεαπό την ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ.Α.Ε, εκτός από τους ειδικούς συμβούλους σε θέματα:“safety”-μέτρων πρόληψης, αποτροπής εξάπλωσης του επίμαχου ιού (COVID-19), ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο υπεύθυνος Νοσηλευτής, αντίστοιχα και ο Δ/ντής του Τμήματος Συντήρησης, στον οποίο απονεμήθηκε ιεραρχικά, τιμητική πλακέτα σε ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης για την πολύτιμη και πολύχρονη συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here