Δήμος Λαρισαίων: Τι θα γίνει με τα σχολεία που κρίθηκαν ακατάλληλα

283

Το τρόπο που θα λειτουργήσουν τα σχολεία στη Λάρισα από την ερχόμενη Δευτέρα (10 Μαΐου) ανακοίνωσε ο Δήμος Λαρισαίων με τις αποφάσεις που πήρε ο δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης, μετά και τα θέματα που δημιουργήθηκαν σε σχολικές μονάδες από το σεισμός στις 3 Μαρτίου.

Οι αποφάσεις:

«Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Λαρισαίων στις 10 Μαΐου 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
• τις αρμοδιότητες του Δήμου Λαρισαίων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), υπό τον τομέα στ` («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), μετά την τροποποίησή του στο άρθρο 94 παρ. 4 του ν.3852/2010

• Το γεγονός ότι σχολικά κτήρια εξαιτίας του σεισμού κρίθηκαν ακατάλληλα και
προκειμένου να συνεχιστεί η δια ζώσης εκπαίδευση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. όλα τα διδακτήρια με χαρακτηρισμούς Α, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

2. Όλα τα διδακτήρια με χαρακτηρισμό Β, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, μετά την άρση επικινδυνότητας που έχει ολοκληρωθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.

3. Σχολεία που αλλάζει η λειτουργία λόγω προβλημάτων

α) 12ο Δημοτικό σχολείο Λάρισας – Να τεθεί σε λειτουργία βάρδιας για όσα τμήματα απαιτείται.

β) 22ο Δημοτικό Σχολείο – Κανονική λειτουργία μετά την αποκατάσταση των τουαλετών, όπου η εργασία θα ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

γ) 21ο Δημοτικό σχολείο Λάρισας – Συστεγάζεται με το 39ο Νηπιαγωγείο. Να τεθούν σε λειτουργία βάρδιας για όσα τμήματα απαιτούνται και για τα δύο σχολεία.

δ) 55ο Νηπιαγωγείο – Μεταφορά των 155 μαθητών στον παραχωρηθέντα χώρο του Παιδ. Σταθμού στο ΑΤΑ που χρησιμοποιείται για τη στέγαση μαθητών του Νηπιαγωγείου από την αρχή της σχολ. χρονιάς κατά παραχώρηση από το Δήμο.

ε) 3ο Δημοτικό Λάρισας – να τεθεί σε λειτουργία βάρδιας για όσα τμήματα απαιτείται με τη χρήση και της αίθουσας του 55ου Νηπιαγωγείου.

στ) Δημοτικό Φαλάνης – να τεθεί σε λειτουργία βάρδιας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Φαλάνης για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

ζ) 6ο Νηπιαγωγείο Λάρισας – Είναι Α κατηγορίας μετά τον επανέλεγχο,και λειτουργεί κανονικά μέχρι τέλος της σχολικής χρονιάς στον ίδιο χώρο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1583/05-05-2021.

«Λειτουργία Γυμνασίων του Δήμου Λαρισαίων στις 10 Μαΐου 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
• τις αρμοδιότητες του Δήμου Λαρισαίων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), υπό τον τομέα στ` («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), μετά την τροποποίησή του στο άρθρο 94 παρ. 4 του ν.3852/2010

• Το γεγονός ότι σχολικά κτήρια εξαιτίας του σεισμού κρίθηκαν ακατάλληλα και
προκειμένου να συνεχιστεί η δια ζώσης εκπαίδευση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. όλα τα διδακτήρια με χαρακτηρισμούς Α, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

2. Όλα τα διδακτήρια με χαρακτηρισμό Β, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, μετά την άρση επικινδυνότητας που έχει ολοκληρωθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου.

3. Σχολεία που αλλάζει η λειτουργία λόγω προβλημάτων:

συνεχίζεται η μετεγκατάσταση του 2ου ΕΠΑΛ στο κτίριο του 3ου Γυμνασίου Λάρισας
και να τεθεί σε λειτουργία βάρδιας με το 3ο Γυμνάσιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1584/05-05-2021.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»