Δήμος Λαρισαίων: Προσλήψεις 40 συμβασιούχων στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

166

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων.

Οι 40 εποχικές θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως εξής:

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση

ΤΕ Ηληκτρολόγων Μηχανικών – 1 θέση

ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση

ΔΕ Αποθηκάριων – 2 θέσεις

ΔΕ Οδηγών – 10 θέσεις

ΤΕ Ηλεκτροτεχνικών – 1 θέση

ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων – 7 θέσεις

ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνιτών Σιδηροκατασκευών – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνιτών Ψυκτικών – 2 θέσεις

ΔΕ Χειριστή Αεροσυμπιεστή – 1 θέση

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργου – 5 θέσεις

ΥΕ Εργατών – 2 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων και στο διαδικτυακό τόπο αυτού (https://www.larissa.gov.gr/).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 25/3/2023 και λήγει στις 3/4/2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here