Δήμος Κιλελέρ: Αίτηση για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

371

Ο Δήμος Κιλελέρ ενημερώνει ότι οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας , μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/29.12.21(Φ.Ε.Κ 6302/τ.Β/29.12.2021
Κριτήρια υπαγωγής :
1. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του αιτούντα
2. Να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τις 31.12.2021
3. Να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 15.02.2022 και να παραμείνουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
4. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία που ορίζονται

Δικαιολογητικά :
Αίτηση η οποία υποβάλλεται στο Κέντρο Κοινότητας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία .Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της
• Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
• Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
• Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
• Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν :
 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλελέρ : 2410971675
 Ντάντη Σπυριδούλα Προϊσταμένη Κοινωνικής Πολιτικής: 2410922111
 Κουκούτσης Γιάννης Αντιδήμαρχος Πλατυκάμπου : 6946124441

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here