Δήμος Ελασσόνας για αδέσποτα: Οργάνωση καταφυγίου και δημιουργία ιστοσελίδας υιοθεσιών

201

Την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την υιοθεσία τους από οικογένειες ζωόφιλων προωθεί ο Δήμος Ελασσόνας με τη σύμβαση που υπέγραψε πρόσφατα με την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «Οικονόμειος» για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Υποστηρικτικές υπηρεσίες καταγραφής, αξιολόγησης και οργάνωσης λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων & δημιουργίας διαδικτυακής πύλης υιοθεσιών αδέσποτων ζώων». Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την ατομική καταγραφή των αδέσποτων ζώων στην επικράτεια του Δήμου Ελασσόνας, την αξιολόγηση της κατάστασης (ανάγκες, κίνδυνοι, δυνατότητες), την οργάνωση λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων (στεγαστικό και επισιτιστικό πρόγραμμα, παροχή υπηρεσιών περίθαλψης, εκπαίδευση εθελοντών) και την κατασκευή διαδικτυακής πύλης για την προώθηση των υιοθεσιών των αδέσποτων ζώων που εντοπίζονται και σημαίνονται στο Δήμο Ελασσόνας.

Ήδη έχουν ξεκινήσει η οργάνωση του καταφυγίου με την πρόσληψη εργαζόμενης με εξοικείωση στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και η κατασκευή και ανανέωση της ειδικής διαδικτυακής πύλης με την πρόσληψη υπαλλήλου πληροφορικής.

Ειδικότερα, η σύμβαση με την ΚοινΣΕπ «Οικονόμειος» περιλαμβάνει το υποέργο «Καταγραφή, αξιολόγηση και οργάνωση λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων» και το υποέργο «Δημιουργία διαδικτυακής πύλης υιοθεσιών αδέσποτων ζώων», στο πλαίσιο της αρμοδιότητας διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που ασκεί ο Δήμος στα διοικητικά του όρια.

Στο πλαίσιο της παραπάνω σύμβασης η ανάδοχος θα καταγράψει τα αδέσποτα ζώα στην επικράτεια του Δήμου Ελασσόνας ανά κοινότητα και οικισμό, θα αξιολογήσει τις ανάγκες, τους κινδύνους και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε κοινότητα για την εξασφάλιση της ευζωίας των αδέσποτων και την οργάνωση λειτουργίας ενός κεντρικού καταφυγίου για άρρωστα και τραυματισμένα αδέσποτα, όπως για όσα χρήζουν υγειονομικής περίθαλψης, εμβολιασμού, στείρωσης και αποπαρασίτωσης. Η ανάδοχος συνεργάζεται με το προσωπικό του δήμου και τον διαπιστευμένο κτηνίατρο του Δήμου, προκειμένου να οργανώσει τη βάση δεδομένων του δήμου, να οργανώσει τη λειτουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων, προκειμένου να λειτουργήσει στη συνέχεια ως αδειοδοτημένο καταφύγιο άρρωστων και τραυματισμένων ζώων. Θα καταρτίσει το στεγαστικό και επισιτιστικό πρόγραμμα για το κεντρικό καταφύγιο στην έδρα του Δήμου, την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και την εκπαίδευση των εθελοντών.

Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων περιλαμβάνει επίσης την προώθηση προγράμματος υιοθεσιών με τη δημιουργία ειδικής διαδικτυακής πύλης πληροφόρησης και παρουσίασης των προς υιοθεσία αδέσποτων. Η ανάδοχος ανέλαβε τη δημιουργία μιας δυναμικής ιστοσελίδας για την παρουσίαση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ελασσόνας με φωτογραφίες και κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά. Η εισαγωγή και ανανέωση των στοιχείων, των εικόνων και των πληροφοριών για κάθε ζώο θα γίνεται από την ανάδοχο καθ’ όλο το διάστημα της συμβατικής δέσμευσης, ενώ θα εκπαιδεύσει μόνιμο υπάλληλο του Δήμου για την εισαγωγή και ανανέωση των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη διαδικτυακή πύλη.

Βασικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή και οργάνωση καταφυγίου αδέσποτων ζώων, προκειμένου ο Δήμος να επιτύχει τους παρακάτω ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους:
 την πρόληψη των κινδύνων για την ανθρώπινη ζωή (επιθετικά ζώα)
 την προστασία της δημόσιας υγείας (άρρωστα ζώα)
 την ενημέρωση και επικαιροποίηση της βάσης πληροφοριών για τα αδέσποτα που διαχειρίζεται ο Δήμος
 τη διαχείριση των επιπτώσεων της αναπαραγωγής αδέσποτων σε τοπικό επίπεδο
 την εκπαίδευση και πληροφόρηση του κοινού και
 την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here