Δήμος Ελασσόνας: «Έως 07/12/2022 η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις πληγείσες επιχειρήσεις από το σεισμό»

86

Ανοιχτή θα παραμείνει μέχρι και την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές».
Η Δράση αφορά τις πληγείσες επιχειρήσεις με έδρα τις κοινότητες Μεσοχωρίου, Αμουρίου, Πραιτωρίου, Βλαχογιαννίου και Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας και στοχεύει στη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στις υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, καθώς και στη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.
Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα συμβάλει στην εξασφάλιση μέρους της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στη διασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων, στηρίζοντας εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Η επιδότηση αφορά στις ακόλουθες ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες είναι επιλέξιμες για τη Δράση:
 ενοίκια επαγγελματικού χώρου
 δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης κλπ.
 δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κλπ.)
 δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα/Δημιουργία ή/και Αναβάθμιση κλπ.)
 δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών
 αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)
 μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
 γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr
 διαρκεί από 13/05/2022 μέχρι 07/12/2022
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.
React EU – Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ή να ανατρέξουν :
 στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.
 στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.,
 στην ιστοσελίδα της Δράσης
 στην ιστοσελίδα www.espa.gr
 στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here