Διοίκηση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας “Γάντια… υπάρχουν!”

237

Ανακοίνωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

«Με αφορμή ανακριβή δημοσιεύματα σχετικά με τη δήθεν έλλειψη γαντιών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, παραθέτουμε τα κάτωθι προς αποκατάσταση της αλήθειας:

Το νοσοκομείο έχει υπογράφει την 25-10-2019 σύμβαση για προμήθεια 6.000.000 τμχ. γαντιών με δικαίωμα προαίρεσης ίση με το μισό της ως άνω ποσότητας. Έχει εκτελεστεί η σύμβαση για την ποσότητα των 2.540.000 τμ.χ. Τον προηγούμενο μήνα ειδικότερα, προμηθευτήκαμε 422.000 τμχ, ενώ την 21-07-2020 προμηθευτήκαμε 240.000 τμχ. Εκκρεμεί να εκτελεστεί συμβατική παραγγελία συνολικού ύψους 3.460.000 τμχ. Η εκτέλεση της ανωτέρω πραγματοποιείται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Παράλληλα έχουν υπογράφει συμβάσεις για ειδικούς τύπους γαντιών συνολικής ποσότητας 700.000 ζευγών οι οποίες εκτελούνται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Εκτός των ανωτέρω, το νοσοκομείο προμηθεύεται γάντια και από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη επιμέρους αναγκών.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι σημαντικός αριθμός γαντιών εισήχθη στο νοσοκομείο με τη μορφή δωρεών.

Γενικά, καταλήγοντας, στο πολύ κρίσιμο θέμα της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το νοσοκομείο δεν έχει μείνει ούτε μία ημέρα χωρίς αναλώσιμο υγειονομικό υλικό και δεν παρουσίασε αδυναμία στην παραγγελία αυτού μέχρι σήμερα, έχοντας αρωγό στην προσπάθειά του και τη Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και το προσωπικό του, παραμένει στη διάθεση του κάθε πολίτη με σκοπό την εξυπηρέτησή του, γιατί αυτό προέχει.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here