Διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαδικασιών e- ΕΦΚΑ και μέσω των ΚΕΠ Φαρσάλων και Πολυδάμαντα

152

Έχοντας υπόψιν την απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «Καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1396/Β΄/8-4-2021, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ άμεσα, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης (myKEPlive), είναι οι ακόλουθες:
1. Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
2. Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου
3. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ
4. Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
6. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ
7. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
8. Βεβαίωση απογραφής
9. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών
10. Ασφαλιστική ικανότητα
11. Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση
12. Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Δ.Π.Υ), όπως ισχύει.
13. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021
14. Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής ν. 4554/2018), όπως ισχύει.
15. Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης
16. Έξοδα κηδείας,
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα επικοινωνίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Φαρσάλων.
Και ειδικότερα:
Κεντρικό ΚΕΠ 0447 Φαρσάλων (Πατρόκλου 1 Φάρσαλα)
Τηλ.: 2491350601-2-3 & 2491028040
e-mail: d.farsalon@kep.gov.gr
ΚΕΠ 0248 ΔΕ Πολυδάμαντα (Βαμβακού Φαρσάλων)
Τηλ.: 2491350307-8
e-mail: d.polydamanta@kep.gov.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here