Διαδικτυακή Εκδήλωση Επιμελητηρίου Λάρισας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

57

Με στόχο την προβολή των χρηματοδοτικών προϊόντων της τράπεζας προς ενίσχυση της ρευστότητας, της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι:

Το Επιμελητήριο Λάρισας σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB),
λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, διοργανώνουν ενημερωτική διαδικτυακή εκδήλωση για τα μέλη του Επιμελητηρίου την Πέμπτη 23-6-2022 και ώρα 18.30μ.μ. με στόχο την προβολή των χρηματοδοτικών προϊόντων της τράπεζας προς ενίσχυση της ρευστότητας, της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ.
Η HDB διαχειρίζεται χρηματοδοτικά εργαλεία που στοχεύουν στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και στην υλοποίηση επενδύσεων από τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία μπορούν να λάβουν τη μορφή δανείων, εγγυήσεων, επιχορηγήσεων ή και συνδυασμό αυτών.Τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαχειρίζεται η HDB και τα βασικά τους χαρακτηριστικά παρατίθενται συνοπτικά ως εξής:
Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ ΙΙ):
Αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που προσφέρει επενδυτικά δάνεια και στοχεύει στην ευχερέστερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς και της εξωστρέφειάς τους.
Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19 (Γ’ Κύκλος):
Στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των πολύ μικρών επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών 2019 έως 1 εκ ευρώ, με δάνεια κεφαλαίου κίνησης, λόγω της αναστολής της δραστηριότητάς τους και της κατακόρυφης πτώσης των εσόδων τους ενόψει της επιδημικής έκρηξης της νόσου cocid-19.
Ταμείο Εγγυοδοσίας Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ):
Στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, μέσω της παροχής εγγυήσεων προς τα συμμετέχοντα Πιστωτικά Ιδρύματα, για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης.
Ταμείο Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων
Στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών ρευστότητας και των αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, με χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, με ορίζοντα εκταμίευσης την 31.12.2025.
Ταυτόχρονα, η τράπεζα στοχεύει στην άμεση ενεργοποίηση και διάθεση στην αγορά νέων Χρηματοδοτικών Προϊόντων, τα οποία αφορούν:
• Στην ενεργοποίηση νέου Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, προς ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, με παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων με ευνοϊκούς όρους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων, με άτοκη χρηματοδότηση κατά 50 % από το Ταμείο, διετή επιδότηση επιτοκίου κατά 100% και δυνατότητα επιχορήγησης της συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης (mentoring).
• Την πράσινη ανάπτυξη (αειφόρος ανάπτυξη). Το Green Guarantee Fund for Sustainable Development θα παρέχει εγγυήσεις σε χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς της Ενεργειακής Απόδοσης (Energy efficiency/transition), της πράσινης μετακίνησης και μεταφοράς (Green mobility) και της παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών (Green Renewable Energy)
• Την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των επιχειρήσεων. Το «Digital Guarantee Fund for Sustainable Development» θα παρέχει εγγυήσεις προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να λάβουν δανειοδότηση επενδυτικού κεφαλαίου αλλά και κεφαλαίου κίνησης, για να χρηματοδοτήσουν την ψηφιοποιήσει των εργασιών/δραστηριοτήτων τους.

Το link της εκδήλωσης θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας στην καρτέλα ΔΡΑΣΕΙΣ
Επίσης η εκδήλωση θα προβληθεί ζωντανά από την σελίδα Facebook του Επιμελητηρίου Λάρισας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here