Δεν υπάρχουν σε εξέλιξη προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων

316

• Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που βλέπουν το φως τη δημοσιότητας, αφορούν έγκρισεις του προγραμματισμού – Σε επόμενη φάση οι προκηρύξεις.

Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνονται τα εξής:

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων συμπολιτών για διενέργεια προκηρύξεων από το Δήμο Λαρισαίων κατά το τρέχων διάστημα, διευκρινίζουμε πως οι αποφάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, από όπου αντλούν την πληροφορία τα τοπικά ΜΜΕ, για προσλήψεις στο Δήμο μας (σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνουμε από τους πολίτες), αφορούν τον προγραμματισμό προσλήψεων ορισμένου χρόνου υπαλλήλων έτους 2021 σύμφωνα με τη με αρ. 14626 /26-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, και όχι προκηρύξεις για το τρέχων διάστημα.

Εννοείται ότι όταν δρομολογηθούν οι προκηρύξεις θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και η προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίησή τους.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here