Δέκα θέσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

424

Την περαιτέρω εξειδίκευση των εγκεκριμένων προς πλήρωση θέσεων τακτικού
προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εισηγήθηκε το Περιφερειακό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2022, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, που αφορούν σε Μηχανικούς και Γεωτεχνικούς
σύμφωνα με την αριθ. 214/2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε οργανικές
μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων ανά κωδικό
θέσης, κατηγορία και κλάδο ως εξής:
Για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Λάρισας ανά εγκεκριμένο
κωδικό θέσης:
1. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Π.Θ./Τμήμα Κτηνιατρικής Φαρσάλων, ΔΗΜΟΣ
ΦΑΡΣΑΛΩΝ: κωδικός θέσης 1107869592, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ειδικότητας ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
2. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας/Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 5419854477, κλάδου ΠΕ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΓΕΩΠΟΝΩΝ
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Θ./Τμήμα
Περιβάλλοντος ΠΕ Λάρισας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης
1114510062, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
4. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Θ./Τμήμα Αλιείας, ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 6691717312, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ειδικότητας ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
5. Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Λάρισας/Τμήμα ΕγκαταστάσεωνΕπικοινωνιών, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 5965945812, κλάδου
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Θ./Τμήμα Χωρικού
Σχεδιασμού, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 3128587192, κλάδου ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7. Διεύθυνση Πολιτικής Γης Π.Θ./Τμήμα Τοπογραφίας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ:
κωδικός θέσης 1133314712, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8. Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης-Περιφερειακών
Παρατηρητηρίων/Τμήμα Ελέγχου Δόμησης-Τοπικό Παρατηρητήριο ΠΕ
Λάρισας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 9610247321, κλάδου ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9. Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης-Περιφερειακών
Παρατηρητηρίων/Τμήμα Ελέγχου Δόμησης-Τοπικό Παρατηρητήριο ΠΕ
Λάρισας, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 3976106124, κλάδου ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Θ./Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, ΔΗΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 3526120341, κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ανά εγκεκριμένο
κωδικό θέσης:
11. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας/Τμήμα Γεωργικών
Μηχανημάτων & Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: κωδικός
θέσης 4212499326, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΓΕΩΠΟΝΩΝ
12. Διεύθυνση Κτηνιατρικής/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας/Τμήμα
Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων & Κτηνιατρικών Εφαρμογών, ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ : κωδικός θέσης 5541121981, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ειδικότητας ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
13. Διεύθυνση Κτηνιατρικής/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ
Καρδίτσας/Κτηνιατρικό Γραφείο Σοφάδων, ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ: κωδικός
θέσης 1619736968, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
14. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Θ./Τμήμα
Περιβάλλοντος ΠΕ Καρδίτσας, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: κωδικός θέσης
7900875633, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
15. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Θ./Τμήμα
Περιβάλλοντος ΠΕ Καρδίτσας, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: κωδικός θέσης
6311910756, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανά εγκεκριμένο
κωδικό θέσης:
16. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Τρικάλων/Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ : κωδικός θέσης 4595607766, κλάδου ΠΕ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΓΕΩΠΟΝΩΝ
17. Διεύθυνση Κτηνιατρικής/Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής ΠΕ
Τρικάλων/Κτηνιατρικό Γραφείο Καλαμπάκας, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ:
κωδικός θέσης 8310931126, κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
18. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Τρικάλων/Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος,
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: κωδικός θέσης 8782326814, κλάδου ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Για τις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας – Σποράδων ανά
εγκεκριμένο κωδικό θέσης:
19. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων/Τμήμα Ζωϊκής
Παραγωγής, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: κωδικός θέσης 2712665784, κλάδου ΠΕ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΓΕΩΠΟΝΩΝ
20. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων /Τμήμα Δομών
Περιβάλλοντος, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: κωδικός θέσης 6460637312, κλάδου ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ειδικότητας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here