Δ. Λαρισαίων: Αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις λόγω σεισμού – Πως θα υποβάλλονται

350

• Ποιες είναι οι ενισχύσεις και ποιους αφορά

• Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις – δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στις e- υπηρεσίες του Δ. Λαρισαίων

Ξεκινάει άμεσα η ηλεκτρονική υποβολή και την Τρίτη 16 Μαρτίου η αυτοπρόσωπη υποβολή αιτήσεων για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και βοηθημάτων για τους δημότες του Δήμου Λαρισαίων που επλήγησαν από τον σεισμό.

Τα συγκεκριμένα βοηθήματα – οικονομικές ενισχύσεις αφορούν ζημιές που υπέστη η πρώτη κατοικία και είναι δυο κατηγοριών:

Α) Εφάπαξ επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων (600) ευρώ στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί και χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμη (κίτρινο χρώμα)

Βασικά δικαιολογητικά

1) Αίτηση του δικαιούχου (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημαρχείο και στις τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων)

2) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας)

3) Υπεύθυνη Δήλωση για αριθμό μελών που κατοικούσαν στο σπίτι, ποσοστό συνδιοκτησίας και συναίνεση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και

4) Υπεύθυνη δήλωση συνδιοκτητών με την οποία συναινούν για την υποβολή αιτήσεων, εγγράφων και είσπραξη οικονομική ενίσχυσης

 

Πολύτεκνοι και Αμεα

Επιπλέον του επιδόματος των 600 ευρώ, εγκρίνεται διάθεση άλλων 600 ευρώ, σε περιπτώσεις κύριων κατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμες (κίτρινο χρώμα) σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών:

Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των βασικών δικαιολογητικών:

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου

Ατομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των βασικών δικαιολογητικών:

α) απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

 

Β) Εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με την μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ευρώ) κατ’ ανώτατο όριο στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών (δηλαδή χωρίς οικοδομική άδεια, ούτε άδεια μικρής κλίμακος) των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή και την αντικατάσταση οικοσκευής τους.

Δικαιολογητικά

1) Αίτηση του δικαιούχου (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Δημαρχείο και στις τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων)

2) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου)

3) Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Εντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

Τα αιτήματα θα υποβάλλονται ως εξής:

1. Είτε απευθείας στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Εισοδος στο www.larissa.gov.gr

Μετάβαση στο e- Υπηρεσίες

Επιλογή: Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Λαρισαίων για το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021

2. είτε με email στο
seismosboithimata@larissa.gov.gr

3. είτε με γραπτή αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου και στα γραφεία των τοπικών κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων.

Ολες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται κατά περίπτωση από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here