Αρχίζουν εργασίες αποκατάστασης στο Μπεζεστένι στη Λάρισα

562

Την αποστολή αναλαμβάνουν αρχαιολόγοι και συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, προβλέπεται να διαρκέσει ενάμιση χρόνο και ακολούθως τη σκυτάλη θα πάρει ο Δήμος Λαρισαίων, προχωρώντας στην αναστήλωση – ανακατασκευή του ιστορικού μνημείου (εμβαδού 600m2) και στην επαναλειτουργία του με εμπορικές και πολιτιστικές χρήσεις.

Στόχος της αποκατάστασης του μνημείου, σύμφωνα με τη μελέτη, δεν είναι η επαναφορά του κτιρίου στην αρχική του μορφή, εφόσον δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αποκατάσταση της αρχικής στέγασης. Αντ’ αυτού στοχεύει στην προστασία του κέλυφους του κτιρίου από περαιτέρω φθορά και στη διαμόρφωσή του, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει χρήσεις συμβατές με την αρχική του χρήση και τη θέση του στο κέντρο του αρχαιολογικού χώρου του Φρουρίου.

Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και θα επιβλέπουν η πολιτικός μηχανικός της Εφορείας κ. Κατερίνα Πλασταρά, η αρχαιολόγος Αρχοντούλα Αναστασιάδου και η συντηρήτρια Τέχνης κ. Βασιλική Τούλη, είναι οι εξής: «εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του μνημείου (κτίριο διαστάσεων περ. 20×30μ ) και ανασκαφικές έρευνες που απαιτούνται τόσο στον εσωτερικό χώρο του μνημείου, όσο και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο (βόρεια, ανατολικά και κυρίως στα δυτικά του μνημείου που θα προηγηθούν της κατασκευής των υπόγειων χώρων).

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν:

1.Εργασίες αποχωμάτωσης τόσο στον εσωτερικό χώρο του μνημείου, όσο και στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο (βόρεια, ανατολικά και κυρίως στα δυτικά του μνημείου που θα προηγηθούν της κατασκευής των υπόγειων χώρων).

2.Σχολαστικός καθαρισμός των αρμών των επιφανειών των λιθοδομών του κελύφους και κατασκευή νέων αρμολογημάτων, κατά περιοχές, όπου διαπιστώνεται η καταστροφή των παλαιών λόγω αποσαθρώσεως σε μεγάλο βαθμό. Τα παλαιά αρμολογήματα (όπου υπάρχουν) θα διατηρηθούν στο μέγιστο δυνατό ποσοστό τους, εφόσον βρίσκονται σε καλή ή μέτρια κατάσταση και αφενός πραγματοποιούν τη συγκράτηση των ενεμάτων κατά τη διάρκεια του έργου των δομικών ενισχύσεων, αφετέρου δε παρέχουν επαρκή μελλοντική προστασία στην τοιχοποιία του τείχους γενικότερα.

3.Αποκατάσταση όψεων, πεσσών κ.λπ. και όπου υπάρχουν κενά στη λιθοδομή τους, αυτά θα συμπληρωθούν με τοπικές ανακτήσεις-συμπληρώσεις των κενών της λιθοδομής από λιθοσώματα παρόμοιων φυσικών χαρακτηριστικών με τα υπάρχοντα.

4.Στερέωση της άνω επιφάνειας των τοιχοποιιών του κελύφους του κτιρίου και στεγανοποίησή τους με υδραυλικό κονίαμα.

5.Αποκατάσταση της τοιχοποιίας του κελύφους του κτιρίου με χρήση ενεμάτων όπου απαιτείται κατά περιοχές.

6.Καθαίρεση χειρωνακτικά των μεταγενέστερων τοιχοποιιών που φράζουν τις δύο εισόδους (ανατολική και δυτική) του κτιρίου.

7.Συντήρηση – στερέωση των παλαιών κονιαμάτων, επιχρισμάτων, λίθων και πλίνθων όπου διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε καλή ή μέτρια κατάσταση και αποφασίστηκε να διατηρηθούν τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου.

8.Κατασκευή ικριωμάτων περιμετρικά του κελύφους του κτιρίου τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά αυτού.

9.Ανασκαφικές – διερευνητικές εργασίες, στη δυτική εξωτερική πλευρά του κτιρίου που πρόκειται να γίνει το υπόγειο βοηθητικό κτίσμα σε επιφάνεια 200μ2 και όπου αλλού θα απαιτηθεί».

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω υποέργων ανέρχεται στις 900.000 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεσή τους είναι 18 μήνες με έναρξη εντός του μήνα Ιανουαρίου.

Σχετικά με το Μπεζεστένι, η πολιτικός μηχανικός κ. Κατερίνα Πλασταρά αναφέρει στην «Ε»: «Το μπεζεστένι (αγορά πολύτιμων ειδών) της Λάρισας, μαζί με αυτά της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, αποτελούν τα μόνα σωζόμενα κτίρια αυτού του είδους στον ελλαδικό χώρο. Κτίστηκε στα τέλη του 15ου αι. και πάντως πριν το 1506, στην κορυφή του λόφου του Φρουρίου. Πιθανώς κτίσμα του Ομέρ Μπέη, υιού του κατακτητή της Θεσσαλίας Τουραχάν. Αποτελούσε το κέντρο της αγοράς και στέγαζε σημαντικές λειτουργίες του εμπορίου και της οικονομίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο συμπαγές κτίριο διαστάσεων περ. 20×30μ., το οποίο καλυπτόταν με έξι θόλους διατεταγμένους σε δύο σειρές. Σήμερα διατηρούνται μόνο οι κάθετοι τοίχοι του κτιρίου, καθώς η ανωδομή έχει καταπέσει».

Της Λένας Κισσάβου

Πηγή: eleftheria.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here