Από αύριο οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του δήμου Τυρνάβου

282

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Τυρνάβου για το σχολικό έτος 2020-2021 υποβάλλονται και γίνονται δεκτές από 13 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2020.
Εγγράφονται παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δηλαδή παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2017 έως 28/2/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να προμηθεύονται έντυπο υλικό για την εγγραφή και επανεγγραφή του παιδιού τους από το Τμήμα Προνοιακών Δομών (Παιδικών σταθμώ) στο ισόγειο του Δημαρχείου ή από την ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου ( www.tirnavos.gr)
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφών-επανεγγραφών είναι:
1. Αίτηση εγγραφής/επανεγγραφής (χορηγείται από την υπηρεσία ή την ιστοσελίδα).
2. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία ή την ιστοσελίδα) .
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία μας.)
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.
5. Βεβαίωση εργασίας των γονέων.
• Για εργαζόμενους στον Δημόσιο τομέα απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση από την υπηρεσίας τους.
• Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη, καθώς και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου εξαμήνου ή πρόσφατη αναγγελία πρόσληψης.
• Για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος της ΔΟΥ καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα τού ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.
• Για τους άνεργους βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
6. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία των παιδιών (χορηγείται από την υπηρεσία ή διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου) .
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θεωρείται απαραίτητο (μονογονεϊκή οικογένεια, ΑΜΕΑ γονέας ή παιδί στην οικογένεια, φοιτητής, στρατευμένος κ.λ.π).
8. Για τους αλλοδαπούς γονείς απαιτείται η άδεια παραμονής τους στην χώρα.

Για την επιλογή των παιδιών ο Δήμος Τυρνάβου θα εφαρμόσει σύστημα μοριοδότησης (εφαρμογή κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων).
Τρόποι υποβολής αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών.
1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: okpdt2011@gmail.com
2. Ταχυδρομικά ή με curier στην Δ/νση των παιδικών σταθμών Δήμου Τυρνάβου : Παραλήπτης: Τμήμα προνοιακών δομών, Στ. Καράσσου 1, 40100 Τύρναβος, Ισόγειο Δημαρχείου.
3. Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην διοικητική υπηρεσία των Παιδικών σταθμών στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 13/5/2020 έως 5 /6/2020 και ώρες από 8:00-14:00, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλ. 2492350182-183 προκειμένου να κανονιστεί ραντεβού για αποφυγή συγχρωτισμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here