Aπό 5 έως 11 Μαΐου η ετήσια εμποροπανήγυρη στον Τύρναβο

136

Σύμφωνα με την αρ. 39/2023 απόφαση του Δ.Σ. Τυρνάβου αποφασίστηκε η διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης Τυρνάβου κατά τις ημερομηνίες 5 έως 11 Μαΐου 2023.

Η εμποροπανήγυρη θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4849/2021 και του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

Τα διαθέσιμα παραπήγματα θα είναι τα κατωτέρα περιγραφόμενα σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης.

  1. Παραπήγματα διαστάσεων 3,5 Χ 3 μ. αριθμός παραπηγμάτων 186 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο εκ των οποίων οι θέσεις  37, 54, 55, 85, 155, 156, 185, 186, 120, 121, 143, θα διατεθούν για την πώληση παραδοσιακού χαλβά «Φαρσάλων» και οι υπόλοιπες για την πώληση των λοιπών επιτρεπόμενων ειδών.
  2. Παραπήγματα διαστάσεων 12 Χ 10 μ. αριθμός παραπηγμάτων 4 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο (Α. 1, 2, 3, 4) για μπυραρίες
  3. Υπαίθριες θέσεις για την πώληση παγωτών – λουκουμάδων 4 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο (38α, 39α, 41α, 42α, υπαίθριος χώρος 1Γ),
  4. Υπαίθριος χώρος εγκατάστασης χωρίς παράπηγμα σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο (περιοχή Β).
  5. Υπαίθριος χώρος εγκατάστασης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο (περιοχή Δ).

Τα αναλογούντα τέλη χρήσης σύμφωνα με την αρ. 40/2023 απόφαση του Δ.Σ. Τυρνάβου είναι τα παρακάτω:

α/α Παραπήγματα Τέλος Εμποροπανήγυρης ανά παράπηγμα
1 Από:  Νο 1 έως Νο 36, Νο 70 έως 120, Νο 122 έως 142, Νο 144 έως 149, Νο 157 έως 184 300,00 €
2 Από : Νο   38 έως Νο   53 460,00 €
3 Από : Νο   56 έως Νο   69 350,00 €
4 Νο 37, 54, 55, 85, 155, 156, 185, 186, 120, 121, 143 500,00 €
5 Μπυραρία Νο 1 2.700,00 €
6 Μπυραρία Νο 2 2.300,00 €
7 Μπυραρία Νο 3 2.000,00 €
8 Μπυραρία Νο 4 2.000,00 €
9 Υπαίθριες θέσεις χωρίς παράπηγμα  (38α, 39α, 41α, 42α, 1Γ, περιοχή Δ), τιμή μέτρου 30,00 €
10 Για την διάθεση του χώρου εγκατάστασης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο θα διενεργηθεί δημοπρασία  

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει έως την Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση πωλητή είναι τα εξής:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) άδειας χειροτέχνη καλλιτέχνη.

Εκτός από τα παραπάνω όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν

α) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από την εφαρμογή ΤΑΧΙS

β) Βεβαίωση ενεργής ταμειακής μηχανής από την εφαρμογή TAXIS

γ) Δημοτική ενημερότητα (Βεβαίωσης μη οφειλής στο Δήμο Τυρνάβου)

Πλέον των παραπάνω για την πώληση ειδών υγειονομικού ενδιαφέροντος (τρόφιμα – ποτά κλπ) απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας.

Η αίτηση συμμετοχής συνοδευόμενη με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται είτε με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας ή με αποστολή email στις διευθύνσεις mpantralexis@tirnavos.gr, nasika@tirnavos.gr.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Τυρνάβου https://www.tirnavos.gr

Προκειμένου για την έγκριση δικαιώματος συμμετοχής οι επιλεγέντες θα πρέπει να φροντίσουν για την καταβολή των αναλογούντων τελών και την αποστολή της σχετικής απόδειξης μέχρι την Τρίτη 2 Μαΐου ως εξής:

  1. Για τα παραπήγματα των περιπτώσεων 1 έως 3 του πίνακα τελών θα καταβληθεί τέλος 300,00€ ανά θέση.
  2. Για τα παραπήγματα των περιπτώσεων 5 έως 8 του πίνακα τελών θα καταβληθεί τέλος 2.000,00€ ανά θέση.
  3. Για τα παραπήγματα και τις υπαίθριες θέσεις των περιπτώσεων 4 & 9 θα καταβληθεί το σύνολο του ποσού των τελών ανά θέση

Η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

  1. Με την καταβολή του ποσού στο ταμείο του Δήμου Τυρνάβου
  2. Με κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό του Δήμου Τυρνάβου στην Τράπεζα Πειραιώς, αριθμός IBAN: GR38 0171 2520 0062 5203 0020 619. Προς αποφυγή λαθών κατά την κατάθεση στην αιτιολογία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ και η λέξη ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ.

Μετά την τοποθέτηση των πωλητών στις θέσεις η οποία θα πραγματοποιηθεί με κλήρωση την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρο της  εμποροπανήγυρης, οι συμμετέχοντες που θα καταλάβουν τις θέσεις των περιπτώσεων 2, 3, 5, 6, του πίνακα τελών, οφείλουν να προβούν στην άμεση εξόφληση των εναπομεινάντων τελών το αργότερο έως 4/5/2023.

Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν θα λάβει μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία το αντίστοιχο Τέλος, ο χώρος θα διατίθεται ελεύθερα σε όποιον ενδιαφερόμενο λάβει μέρος στη διαδικασία της 3ης Μαΐου και καταβάλει στο ακέραιο το συνολικό ποσό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμές ημέρες και ώρες με το Τμήμα Τοπικής – Οικονομικής ανάπτυξης στα τηλέφωνα 2492350159, 2492350158.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here