Αίτημα του Δημάρχου Τεμπών για μοριοδότηση μαθητών

303

Αίτημα, του Δημάρχου Τεμπών προς την Υπουργό Παιδείας, για μοριοδότηση υποψηφίων πανελλαδικών λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021.
Αίτημα για επιπλέον μοριοδότηση των μαθητών της Γ΄ τάξης λυκείων του δήμου Τεμπών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω των δυσμενών συνθηκών που δημιούργησε ο σεισμός, υπέβαλε ο δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αναλυτικά, στην επιστολή που απευθύνει προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο κ. Μανώλης, επισημαίνει τα εξής:
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 42 παρ. 4 του Ν. 4521/2018 και άρθρου 68 του Ν. 4653/2020 « Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 3013/2002 (Α’ 102).

Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζεται το ειδικό ποσοστό το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει ανά κατηγορία το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.»
Ο Δήμος Τεμπών με την υπ΄αριθμ. 2263/1-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΡ4Θ46ΜΤΛΒ-5ΕΗ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε στο σύνολό του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν λόγω του ισχυρού σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021.
Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούμε όπως εκδώσετε σχετική απόφαση για τη χορήγηση του προβλεπόμενου ειδικού ποσοστού εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ώστε οι υποψήφιοι του Δήμου Τεμπών να τύχουν της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης δεδομένου ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν από τον καταστροφικό σεισμό, από την μετασεισμική δραστηριότητα, αλλά και των περιοριστικών μέτρων λόγω κορωνοϊου έχουν υποστεί τεράστια ψυχολογική πίεση που καθιστούν δύσκολη την συγκέντρωσή τους και μειώνουν την αποδοτικότητά τους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here