ΑΔΕΔΥ Λάρισας: Ενημέρωση για την εξαγορά πλασματικών χρόνων στο Δημόσιο

385

Οι επικείµενες αλλαγές στα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους συνταξιοδοτούνται µε περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης καθιστούν την εξαγορά πλασµατικών ετών ακόµη πιο συµφέρουσα επιλογή, καθώς τον οδηγούν νωρίτερα στη σύνταξη η στην αύξηση της. Όσοµεγαλύτερο ασφαλιστικό βίο έχει ο υπάλληλος τόσο µεγαλύτερη αύξηση θα λάβει στην προσδοκώµενη σύνταξή του.
«Από την 1η/1/2020, καθώς συνεχίζεται η εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 στο Δηµόσιο, αυξάνεται το κόστος εξαγοράς των πλασµατικών ετών για τους δηµοσίους υπαλλήλους. Έτσι, όσοι επιθυµούν να εξαγοράσουν πλασµατικά έτη µε χαµηλότερο κόστος θα πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µέχρι 31/12/2019.
Η εξαγορά των πλασματικών χρόνων ( Σπουδών ,παιδιών, στρατού) ως το τέλος του 2019 θα είναι στο 16,67% του συντάξιμου μισθού, ενώ το 2020 αυξάνεται στο 20% του συντάξιμου μισθού.
Με την κατάθεση της αίτησης κατοχυρώνεται το ύψος του ποσού που ισχύει για την συγκεκριμένη στιγμή και δεν επηρεάζεται από οποιεσδήποτε μελλοντικές αυξήσεις υπάρξουν ως την συνταξιοδότηση.
Εξυπακούεται ότι οι αυξήσεις στην εξαγορά δεν αγγίζουν αυτούς που έχουν κάνει σε προγενέστερο χρόνο αίτηση για αναγνώριση πλασματικών ετών. Η εξαγορά των χρόνων οδηγεί νωρίτερα στη σύνταξη ή αυξάνει το ποσό της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here