6ο Λύκειο Λάρισας: Θα λειτουργήσει σε αίθουσες του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

76

Λειτουργία 6ου Λυκείου Λάρισας από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου 2022.

Έχοντας υπόψη :

• τις αρμοδιότητες του Δήμου Λαρισαίων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006), υπό τον τομέα («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

• Το γεγονός ότι στο κτίριο του 6ου Λυκείου Λάρισας γίνονται εργασίες λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί στον προαπαιτούμενο χρόνο εξαιτίας επιπλέον εργασιών που προέκυψαν κατά την επισκευή

• την αρνητική απάντηση του Υπ. Παιδείας στο αίτημα να γίνουν τα μαθήματα με τηλεκπαίδευση για ένα (1) μήνα

• τη διαβούλευση με την Εκπαιδευτική Κοινότητα για την ασφαλή λειτουργία του σχολείου και αφού εξετάστηκαν όλες οι προσφερόμενες λύσεις

• ανακαλούμε την απόφαση του Δημάρχου Λαρισαίων με Αρ. 2973-09-09-2022
και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την λειτουργία του 6ου Λυκείου Λάρισας σε αίθουσες του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
(πρώην ΤΕΙ), σε αίθουσες του Συγκροτήματος 3ου Γυμνασίου / Λυκείου και σε
αίθουσες του 6ου Γυμνασίου, από τις 12/9/2022 έως και τις 14/10/2022 σε πρωινή
βάρδια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2992/13-09-2022.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here