42 άτομα προσέλαβε ο Δήμος Κιλελέρ μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

154

Την πρόσληψη 42 εργαζομένων σε διάφορα τμήματα του Δήμου Κιλελέρ ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος. Η πρόσληψη αφορά το χρονικό διάστημα από 01.10.2020 έως 30.05.2021 προκειμένου αυτοί να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του Δήμου Κιλελέρ που είναι ο επιβλέποντας φορέας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας.
Η τοποθέτηση των 42 εργαζομένων έγινε στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ.
Τους εργαζόμενους καλωσόρισε στο Δήμο Κιλελέρ ο δήμαρχος δηλώνοντας ότι είναι πεπεισμένος για την απρόσκοπτη συνεργασία τους. Τα τμήματα στα οποία θα τοποθετηθούν και αντίστοιχες ειδικότητες των εργαζομένων καταγράφονται ως εξής:
Τμήμα τοπικής αγροτικής – οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικότητες γεωλόγων ΠΕ , φυτικής παράγωγης ΤΕ, ζωικής παράγωγης ΤΕ.
Τμήμα προγραμματισμού,οργάνωσης,πληροφορικής καιεπικοινωνιών. Ειδικότητα πληροφορικής ΤΕ.
Τμήμα διοικητικών υπηρεσιών. Ειδικότητες διοικητικού – οικονομικού ΠΕ, διοικητικού ΤΕ, διοικητικού ΔΕ, διοίκησης μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης ΤΕ.
Τμήμα οικονομικών υπηρεσιών. Ειδικότητες διοικητικού ΔΕ, οικονομικού ΠΕ.
Τμήμα καθαριότητας, ανακύκλωσης, συντήρησης πράσινου και διαχείρισης οχημάτων. Ειδικότητες εργατών πράσινου ΥΕ, βοηθητικών εργασιών ΥΕ, οδηγώνΔΕ.
Τμήμα Πολιτισμού , Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής. Ειδικότητες βιβλιοθηκών ΤΕ, αρχαιολογίας ΠΕ, βρεφονηπιοκόμων ΔΕ, πολιτιστικής διαχείρισης ΤΕ, θεατρολογίας ΠΕ, λογοθεραπείας ΤΕ, φυσικής αγωγής ΠΕ.
Τμήμα τεχνικών ηλεκτρολογικών έργων και συγκοινωνιών. Ειδικότητες πολιτικών μηχανικών ΤΕ, διοικητικού ΔΕ, αρχιτεκτόνων μηχανικών ΠΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here