Κόκκαλης: Να αξιοποιηθούν επιτέλους οι Ελληνικές ποικιλίες στη φυτική παραγωγή

358

Τηνυλοποίηση του προγράμματος για τηδημιουργία νέων ποικιλιώνφυτικώνειδώνμεστόχοτην ανάδειξητων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής γης, αλλά και την εξεύρεση πόρων προς την κατεύθυνση αυτή, ζητά ο αναπληρωτής τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, σε ερώτησή του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη.
Αναλυτικά η ερώτησητου κ. Κόκκαλη: «Όπωςγνωρίζετε, στοάρθρο 9 του Ν. 1564/1985, προβλέπεται η λήψημέτρων, για ΕρευνητικάΠρογράμματα με αντικείμενοτηδημιουργία νέων ποικιλιώνστοντομέα τηςφυτικής παραγωγής.
Για πρώτηφοράτονΙούλιοτου 2018 μετά από συνάντησητηςηγεσίας του ΥΠΑΑΤ μετονΠρόεδροτου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τονΓενικόΔιευθυντήΟικονομικών Υπηρεσιών και υπαλλήλουςτηςΔιεύθυνσηςΠολλαπλασιαστικού Υλικού ΚαλλιεργούμενωνΦυτικώνΕιδών και ΦυτογενετικώνΠόρων, συμφωνήθηκε η έναρξη προγράμματος δημιουργίας νέων ποικιλιώνφυτικώνειδώνμε χαρακτηριστικά όπως, βελτιωμένη απόδοση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, αντοχήσε επιβλαβείςοργανισμούς, αντοχήσε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, αλατούχα εδάφη, υψηλές και χαμηλέςθερμοκρασίες, κλπ.)
Η δημιουργία νέων ποικιλιώνφυτικώνειδώνείναι υψίστηςσημασίας για την:
αύξησητης παραγωγικότητας και την παραγωγή προϊόντωνυψηλής ποιότητας στηνγεωργία και
παράλληλημείωσητης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την προσαρμογή των καλλιεργειώνστηνκλιματική αλλαγή.
Τα οφέλη από τηδημιουργία νέωνφυτικών ποικιλιώνοδηγούνσε:
Γεωργία μειωμένωνεισροών και καλύτερη αξιοποίηση τωνλοιπών εισροών (άρδευση, λίπανση).
Αύξησητης παραγωγής.
Διεύρυνσηεμπορικής περιόδουγια τα τελικά προϊόντα (γεωργικά προϊόντα).
Αξιοποίηση τηςεγχώριας βιοποικιλότητας.
Αξιοποίηση εδαφών και περιοχώνμεοριακές κλιματικές συνθήκες.
Οικονομική απεξάρτησητηςχώρας μας από τιςεισαγωγές γενετικούυλικού από τοεξωτερικό.
Δυνατότητα στηχώρα μας να γίνειεξαγωγέας πολλαπλασιαστικού υλικού.
Η χρηματοδότηση τουμέτρου αποφασίστηκε να βαρύνειτον προϋπολογισμό του ΤαμείουΓεωργίας και Κτηνοτροφίας (Λογαριασμός Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων) με προϋπολογισμό 1.500.000€ σε βάθος πενταετίας. Τονίζεται ότι αυτήείναι η πρώτηφοράουσιαστικής επένδυσηςστην αγροτικήέρευνα για τηδημιουργία νέωνφυτικών ποικιλιών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην ανάγκη αισθητής ανταποδοτικότητας των καταβαλλόμενωντελών από τις επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού.
Μετά από πρόσκλησηεκδήλωσηςενδιαφέροντος, η οποία απευθύνθηκεσεόλουςτουςΕρευνητικούςΦορείςτηςχώρας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΕρευνητικοίΟργανισμοί και Ινστιτούτα, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ.α.), καθώς και στουςΣυλλογικούςΦορείςτουτομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ορισμένα ΑΕΙ, με αρχικές προτάσειςγια σημαντικά φυτικάείδη.
Η υλοποίηση του προγράμματος ανατέθηκεστον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τον κατεξοχήνΟργανισμό για τηνΈρευνα πουδιαθέτει το Υπουργείο, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στοκάλεσμα και σεστενήσυνεργασία μετην αρμόδια Διεύθυνσητου Υπουργείου, καθώς και μεΑνώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλουςΕρευνητικούςΦορείς.
Το πρόγραμμα αποτελείυλοποίηση τηςδέσμευσηςτης πολιτικήςηγεσίας τουΥΠΑΑΤ, απέναντισεόλουςτουςεμπλεκόμενους φορείςστηΘεσσαλονίκη στο πλαίσιοτηςAgrotica 2018, για αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων, ώστε να γίνουν επενδύσειςστο πολλαπλασιαστικό υλικό.
Η επένδυσηαυτή θαέχειμετρήσιμα, χειροπιαστά παραδοτέα και στόχοςτηςείναι να στηρίξειτη βιωσιμότητα των αγροτικώνεκμεταλλεύσεων σεσυνθήκεςκλιματικής αλλαγής, να αυξήσειτοεισόδημα τουΈλληνα παραγωγού, να προσφέρει προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, ενισχύοντας τονεξωστρεφή χαρακτήρα του πρωτογενούςτομέα και την ανταγωνιστικότητα τηςελληνικήςγεωργίας.
Το πρόγραμμα δημιουργίας νέων ποικιλιώνφυτικώνειδώνέχειμέγιστησημασία για τομέλλοντηςελληνικήςγεωργίας, μεσεβασμό στο περιβάλλον, τηνελληνική βιοποικιλότητα, την ανάδειξητωνιδιαίτερων χαρακτηριστικώντωνελληνικών ποικιλιών και τηδημιουργία «μαγιάς» για την μακροπρόθεσμη κάλυψητωνεγχώριων αναγκώνσε πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά και τηδυνατότητα εξαγωγών πολλαπλασιαστικού υλικούσεάλλεςχώρες.
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Θα δοθεί επιτέλους η δυνατότητα Έλληνες παραγωγοίσεσυνεργασία μεερευνητέςτου ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την υπεραξία τωνελληνικών ποικιλιών, ενισχύοντας το αγροτικόεισόδημα και τηνελληνικήοικονομία;
2. Έχειολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισηςχρηματοδότησης του προγράμματος, ως προς τα συμφωνηθέντα και αν όχι, πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί;»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here