Λάρισα: Τι ζημιές δήλωσαν στις ασφαλιστικές εταιρείες οι κάτοικοι που επλήγησαν από τον σεισμό

340

Δηλώθηκαν 214 ζημιές στις ασφαλιστικές εταιρείες από τη σεισμική ακολουθία στη Θεσσαλία 3-4 Μαρτίου 2021 με αρχική πρόβλεψη αποζημιώσεων συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ των μελών της, για την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από τη σεισμική ακολουθία στη Θεσσαλία, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές του Τυρνάβου, της Λάρισας και των Τρικάλων, την περίοδο 3 – 4 Μαρτίου 2021 και προέκυψε ότι δηλώθηκαν 214 ζημιές με αρχική πρόβλεψη αποζημιώσεων συνολικά 1,7 εκατ. ευρώ,

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική ασφαλισμένη αξία 458 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή τα στοιχεία της έρευνας ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας της ΕΑΕΕ, Ερρίκος Μοάτσος, σχολίασε:

«Η Ελλάδα είναι μία έντονα σεισμογενής περιοχή, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σεισμικότητα στην Ευρώπη και κατέχει την 6η θέση από άποψη σεισμικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας που καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος της έκτασης της Ευρώπης, εκλύεται το 50% της συνολικής σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα, οι σεισμοί στον Ελλαδικό χώρο είναι συχνότατοι. Παρόλ’ αυτά το ποσοστό της ασφάλισης έναντι σεισμού των κατοικιών στην Ελλάδα παραμένει χαμηλό αν λάβουμε υπόψη ότι οι ζημιές που δηλώθηκαν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανέρχονται σε μόλις 11% αυτών που καταγράφηκαν στις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από κρατικές υπηρεσίες».

Η έρευνα
Ειδικότερα, η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των ασφαλισμένων κινδύνων και των ζημιών (σε επίπεδο πόλης ή περιοχής) με την χρήση του ταχυδρομικού κώδικα του ασφαλισμένου ακινήτου. Τα ακίνητα κατηγοριοποιήθηκαν περαιτέρω σε κατοικίες, εμπορικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Στην έρευνα συμμετείχαν με τις απαντήσεις τους 21 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 94,5% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας1 . Η συνολική αποτύπωση των απαντήσεων των ανωτέρω επιχειρήσεων από τις έως σήμερα αναγγελίες, αναφέρεται σε 214 ζημιές, των οποίων η αρχική πρόβλεψη ανέρχεται συνολικά σε 1,7 εκατ. ευρώ, άρα η μέση δηλωθείσα ζημιά φθάνει τα 7.779 ευρώ για το σύνολο των κινδύνων.

Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) είναι 0,8 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή είναι μία διεθνής πρακτική που μειώνει κατά ένα ποσό τον ασφαλισμένο κίνδυνο (συνεπώς και την αποζημίωση) η οποία αντισταθμίζεται σε βάθος χρόνου με αντίστοιχη ελάφρυνση των ασφαλίστρων, αναλόγως των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης.

Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) με συνολική ασφαλισμένη αξία 458 εκατ. ευρώ.

Ανάλυση ζημιών ασφαλίσεων περιουσίας
Οι συμμετέχουσες στην έρευνα ασφαλιστικές επιχειρήσεις δήλωσαν ζημιές σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (κατοικίες, εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία) τα οποία βρίσκονταν κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Κοζάνης. Οι περισσότερες ζημιές καταγράφηκαν στις πόλεις: Λάρισα, Τύρναβος, Τρίκαλα.

Η ΠΕ Λάρισας κατέγραψε τις περισσότερες ζημιές, τόσο σε πλήθος (69,6% του συνόλου), όσο και σε ποσό (78,1% του συνόλου).

Η μέση δηλωθείσα ζημία (για το σύνολο των κινδύνων) ανέρχεται στα 7.779 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 3,64 ‰.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 5.867 ευρώ για τους βιομηχανικούς, 9.573 ευρώ για τους εμπορικούς, 6.507 ευρώ για τις κατοικίες και 6.500 ευρώ για τα ξενοδοχεία.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 3,11‰ για τους βιομηχανικούς, 2,04‰ για τους εμπορικούς, 48,06‰ για τις κατοικίες και 1,62 ‰ για τα ξενοδοχεία.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here