Χατζηπατέρειο – Κέντρο Αποκατάστασης & Στήριξης Παιδιού

207

Από την ίδρυση του το 1973 έως και σήμερα, το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών προσφέρει υψηλής ποιότητας θεραπευτικές, παιδαγωγικές και άλλες υπηρεσίες σε παιδιά που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα.

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας σκοπεύει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παροχή πρότυπων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης ατόμων και οικογενειών, κοινωνικών ομάδων και κοινοτήτων, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να εξασφαλίσουν ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Ειδικότερα στην πιο πρόσφατη ιστορία του, το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας αναπτύσει πρότυπα προγράμματα για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση (σπαστικότητα) και άλλα συνοδά προβλήματα στο «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης και Στήριξης Παιδιού (Κ.Α.Σ.Π.). Το πρόγραμμα αποκατάστασης στο Κ.Α.Σ.Π. σκοπεύει σε μία ολιστική αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών με επίκεντρο τη ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για τη βέλτιστη δυνατή ένταξη τους στο οικογενειακό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, επίκεντρο της παρέμβασης αποτελεί η υποστήριξη της οικογενειας και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αποκατάστασης του παιδιού, από τη βρεφική ηλικία (πρώιμη παρέμβαση).

Επίσης, η μελέτη, έρευνα και επιστημονική τεκμηρίωση αποτελούν ένα σημαντικό τρίπτυχο στόχων του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας στις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής, της αποκατάστασης και την κοινωνικής ενσωμάτωσης των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Προς αυτόν τον στόχο, το Ίδρυμα εστιάζει στην κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα της αναπηρίας, την εκπαίδευση των φοιτητών Σχολών ανθρωπιστικών επαγγελμάτων (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές κ.ά.) και την ανάπτυξη δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης

Το πρόγραμμα αποκατάστασης περιλαμβάνει το σύνολο των ιατρικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων, μεθόδων, τεχνικών και υποστηρικτικής τεχνολογίας ή άλλων βοηθημάτων, που απαιτούνται για κάθε παιδί ξεχωριστά. Η παρέμβαση παρέχεται από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα, με σκοπό τη βελτίωση του συνόλου των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του παιδιού με αναπηρία. Στην πολυδιάστατη και συντονισμένη αυτή προσπάθεια συμμετέχουν παιδίατροι, παιδονευρολόγοι, ορθοπεδικοί, οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και ειδικό βοηθητικό, διοικητικό, τεχνικό προσωπικό και μεγάλος αριθμός εθελοντών.

Συγκεκριμένα, το ​Ημερήσιο Πρόγραμμα λειτουργεί καθημερινά 07:00 – 14:00. Τα παιδιά μεταφέρονται από και προς τις εγκαταστάσεις του Κέντρου με ειδικά προσαρμοσμένα σχολικά λεωφορεία. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Κέντρο, παρέχονται ομαδικό πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης και ατομικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, παράλληλα με ψυχολογική υποστήριξη και ιατρική παρακολούθηση εξατομικευμένα για κάθε παιδί. Στους γονείς και τις οικογένειες παρέχεται συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως εκπαίδευση στη σίτιση, την προσωπική φροντίδα και την ατομική υγιεινή, είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις ανάγκες ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων κάθε παιδιού. Παρομοίως, τακτικές κατ’ οίκον επισκέψεις του επιστημονικού προσωπικού συμβάλλουν στη λειτουργική διευθέτηση του χώρου όπου διαβιούν τα παιδιά, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις κινητικές, αισθητηριακές και γνωστικές δεξιότητες των παιδιών, ενώ προγράμματα θεραπείας μέσω των τεχνών (μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία) ή της επαφής με τα ζώα, τη φύση και το περιβάλλον και άλλα προγράμματα εκπαίδευσης και αναψυχής πλαισιώνουν το δομημένο πρόγραμμα της αποκατάστασης.

Επίσης, στις εγκαταστάσεις του Κ.Α.Σ.Π. λειτουργεί ανεξάρτητο ​Πρόγραμμα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης ​για την προετοιμασία και σχολική ένταξη παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι απόλυτα εξατομικευμένο στις ανάγκες κάθε παιδιού. Απευθύνεται σε μαθητές που εμφανίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσγραφία, δυσαναγνωσία και γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες με ήπια νοητική αδυναμία, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα, αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς, ψυχοκινητική καθυστέρηση και εγκεφαλική παράλυση.

Παράλληλα, λειτουργεί ανεξάρτητο ​Πρόγραμμα Εξωτερικών Θεραπειών​, για ατομικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και ιατρική παρακολούθηση παιδιών που φοιτούν σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία.

Τέλος, στο Κ.Α.Σ.Π. λειτουργούν τα ακόλουθα:

  • Πρόγραμμα εξ αποστάσεως υποστήριξης – συμβουλευτικής (τηλεϊατρική), με τον διακριτικό τίτλο «Τηλε-ΚΑΣΠ»​. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003 με επίκεντρο τις οικογένειες που διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας,. Σκοπεύει στην ιατρική, θεραπευτική και παιδαγωγική στήριξη των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και στη συμβουλευτική οικογένειας. Υλοποιείται με ψηφιακά μέσα, μέσω διαδικτύου, και απευθύνεται σε οικογένειες χωρίς εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης της αναπηρίας.
  • Πρόγραμμα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Αίθουσα Snoezelen)​. Πρόκειται για ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και θεραπείας, που πλαισώνεται από εξειδικευμένους Εργοθεραπευτές και Ειδικούς Παιδαγωγούς σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με σκοπό τον επαναπρογραμματισμό των αισθητηριακών λειτουργιών του παιδιού, ως μέσο της γενικής αποκατάστασής του.
  • Τράπεζα Ειδικών Βοηθημάτων​. Σκοπός της Τράπεζας είναι η συγκέντρωση, φύλαξη και δανεισμός ειδικών βοηθημάτων, απαραίτητα για τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση και αποκατάσταση παιδιών με κινητική αναπηρία. Με την καθοδήγηση των θεραπευτών του Ιδρύματος, η Τράπεζα δίνει στις οικογένειες τη δυνατότητα επιλογής και κατάλληλου βοηθήματος για το παιδί τους χωρίς κόστος, για όσο διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την αποκατάσταση της αναπηρίας.
  • Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας​. Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο ξενώνα με πέντε ανεξάρτητα τρίκλινα δωμάτια, με ατομικό λουτρό (en-suite), με κοινόχρηστους πλήρως εξοπλισμένους χώρους, ως καθιστικό, τραπεζαρία και κουζίνα. Ο Ξενώνας έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί έως 12 άτομα ταυτόχρονα. Μέχρι σήμερα, έχει αξιοποιηθεί για τις ανάγκες οικογενειών, που διαμένουν στην περιφέρεια, και επισκέπτονται το Κ.Α.Σ.Π. για τις θεραπείες του παιδιού τους.
  • Εργαστήρι Ανάλυσης Βάδισης​. ​Ξεκίνησε το 2010, ως ειδικά διαμορφωμένη δομή, που βασίζεται σε εξαιρετικά προηγμένη (state-of-the-art) τεχνολογία και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η κλινική αξιολόγηση καταγράφει — με πολυδιάστατο τρόπο — την κίνηση του σώματος, τη μυϊκή δραστηριότητα και τις δυνάμεις που το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να ξεχωρίσει, συλλέγοντας και αναλύοντας δεδομένα μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν τους ιατρούς ανά ειδικότητα και τους ειδικούς θεραπευτές στην ανάπτυξη ενός πλάνου αποκατάστασης των προβλημάτων στη βάδιση των ατόμων με προβλήματα κίνησης, ανεξαρτήτως αιτιολογίας και ηλικίας.

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης​. Στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος φιλοξενείται Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και κινητικά προβλήματα. Οι μαθητές που χρήζουν ειδικών θεραπειών (φυσικοθεραπεία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση) κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Κ.Α.Σ.Π. Η Σχολική Μονάδα δέχεται, μεταξύ άλλων μαθητών, παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Ημερήσιο Πρόγραμμα του Κ.Α.Σ.Π.

Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως πιστοποιημένος φορέας παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας. Είναι ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι πόροι για τη λειτουργία του Ιδρύματος προέρχονται κυρίως από δωρεές ιδιωτών και χορηγίες, χρηματοδοτούμενα προγράμματα (έργα) σε εθνικό και ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, τα ασφαλιστικά ταμεία (για τις παρεχόμενες θεραπείες αποκατάστασης) και την τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Γι’ αυτό το λόγο ας βοηθήσουμε όλοι το έργο του ιδρύματος ώστε να συνεχίσει να βοηθάει τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Ενώστε και τη δική σας φωνή μαζί με τις δικές τους, ακολουθώντας την σελίδα του «Χατζηπατέρειου» στο Facebook, ώστε να ενημερώνεστε για τις δραστηριότητές του και με τη βοήθειά σας να γίνει ευρέως γνωστό το πολύ σημαντικό έργο του.

Πηγή: newsbeast.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here