Εργασία σε απεξαρτημένα άτομα στη Λάρισα

461

Ένα ολοκληρωμένο πανελλαδικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και προώθηση στην αγορά εργασίας 560 απεξαρτημένων ατόμων, προερχόμενων από προγράμματα όλων των αναγνωρισμένων φορέων θεραπείας, θα υλοποιηθεί στα τέλη του 2019 και στη Λάρισα, με ορίζοντα τετραετίας.

Είναι η πρώτη φορά στη χώρα μας που το θέμα της εύρεσης εργασίας σε πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών, αντιμετωπίζεται σε τέτοια έκταση και με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, καθώς ο αριθμός των ωφελούμενων, το εύρος και η γεωγραφική κατανομή των παρεμβάσεων, η χρονική διάρκεια και το ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης, το καθιστούν το μεγαλύτερο στο είδος του που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Διά Βίου Μάθηση» του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, θα υλοποιηθεί από το ΚΕΘΕΑ και ο τίτλος του είναι «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Προώθησης στην Απασχόληση Πρώην Εξαρτημένων Ατόμων».

Αναλυτικότερα για την εφαρμογή του μιλά στην «Ε» ο υπεύθυνος του ΚΕΘΕΑ «Εξοδος» Λάρισας κ. Σωτήρης Μπουντής και σημειώνει ότι: «θα έχει ως βασικούς στόχους: Την υποστήριξη του συνόλου των πρώην εξαρτημένων ατόμων στην εξεύρεση εργασίας ή/και στη δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας διά μέσου της συνεχούς και συστηματικής παρακολούθησης της πορείας τους από την έναρξη της εργασιακής σχέσης έως την ολοκλήρωσή της.

Την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από την άμβλυνση και τελικά την κατάργηση των στερεοτύπων που τυχόν υπάρχουν τόσο από τους φορείς παροχής εργασίας όσο και από το σύνολο του κοινωνικού ιστού.

Την αποδοχή και την πλήρη ένταξη των ατόμων αυτών, ως λειτουργικά και παραγωγικά άτομα στην οικογένειά τους και στην κοινωνία».

Για το προφίλ των ωφελούμενων που θα επιλεγούν αναφέρει:

«Οι ωφελούμενοι από τις δράσεις του έργου θα είναι: Όσα άτομα έχουν ολοκληρώσει αναγνωρισμένα θεραπευτικά προγράμματα της χώρας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, είτε βρίσκονται σε στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης.

Πρώην εξαρτημένα άτομα που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη θεραπευτική τους προσπάθεια έως και 5 έτη πριν.

Από το σύνολο των δράσεων αναμένεται ότι θα ωφεληθούν τουλάχιστον 560 άτομα, που θα καλύπτουν ενδεικτικά τις παρακάτω κατηγορίες: Απεξαρτημένοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών που βρίσκονται στο στάδιο της Κοινωνικής Επανένταξης ή έχουν ήδη ολοκληρώσει ή/και αποφοιτήσει και χρήζουν βοήθειας.

Αποφυλακισμένοι, πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών: η κατάχρηση ουσιών συνδέεται με τη νεανική παραβατικότητα, την ανάπτυξη εγκληματικής συμπεριφοράς, την εμπλοκή με το ποινικό σύστημα και τις συχνές φυλακίσεις.

Γυναίκες, πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών: Η διεθνής βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι γυναίκες που κάνουν κατάχρηση ουσιών είναι πιο πιθανό, σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό των αντρών αλλά και τις γυναίκες στο γενικό πληθυσμό, να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση ως παιδιά και συχνά να καταφεύγουν στην πορνεία για να συντηρήσουν την εξάρτησή τους.

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όσοι:

Διαθέτουν κάρτα ανεργίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή είναι εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων (ΟΑΕΔ ΕΚΟ).

Έχουν αποδεικτικό/βεβαίωση που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕΘΕΑ, ΨΝΘ ή από άλλους θεραπευτικούς οργανισμούς στους οποίους έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), έως και πέντε χρόνια από την ημερομηνία πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων ή βεβαίωση ότι βρίσκεται στο στάδιο Κοινωνικής Επανένταξης από θεσμοθετημένο, για τον σκοπό αυτό φορέα».

«Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ»

«Η εξεύρεση εργασίας αποτελεί κρίσιμο θέμα για τον πληθυσμό των πρώην εξαρτημένων ατόμων, καθώς συνιστά ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικής ένταξης, αλλά και πρόληψης της υποτροπής στη χρήση και την παραβατικότητα», υποστηρίζει στην «Ε», ο κ. Μπουντής και επισημαίνει αναλυτικότερα: «Το σύνολο σχεδόν των μελετών για τα πρώην εξαρτημένα άτομα αναδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό αυτού του πληθυσμού (>60%) παρουσιάζει σοβαρές εκπαιδευτικές και εργασιακές ελλείψεις, καθώς έχει εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση ή/και την απασχόληση.

Ειδικότερα, το 32% των ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και προσέρχονται σε θεραπεία είναι απόφοιτοι Δημοτικού, το 36,8% απόφοιτοι Γυμνασίου, το 26,6% απόφοιτοι Λυκείου και μόνο το 4,6% έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι ελάχιστοι διαθέτουν οποιασδήποτε μορφής εργασιακή εμπειρία, ενώ μετά την ολοκλήρωση των θεραπευτικών τους προγραμμάτων, εισέρχονται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον με αυξημένους δείκτες ανεργίας και άρα μικρές πιθανότητες για βιώσιμη ένταξη στην απασχόληση.

Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αντιμετωπίζεται από την αγορά εργασίας με επιφυλακτικότητα και προκατάληψη, ενώ οι θέσεις που προσφέρονται είναι χαμηλής ειδίκευσης, εποχιακές ή ακόμη αδήλωτης εργασίας.

Οι συνέπειες για την παραπάνω πληθυσμιακή ομάδα είναι:

Υψηλά ποσοστά ανεργίας, κυρίως μακροχρόνιας ή ευκαιριακή απασχόληση με όλα τα πιθανά αποτελέσματα, όπως η μη αξιοποίηση των τυχόν υφιστάμενων προσόντων και δεξιοτήτων τους. Ευαλωτότητα στην εκμετάλλευση και τη χειριστικότητα από πλευράς εργοδοσίας. Έλλειψη αυτοπεποίθησης και ενίσχυση των αρνητικών συναισθημάτων για τον εαυτό τους και τους άλλους.

Έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία και απογοήτευση, που αρκετές φορές επιφέρουν και υποτροπή. Κοινωνική απομόνωση».

Πηγή: eleftheria.gr-Της Λένας Κισσάβου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here