Ερχονται νέες πληρωμές ειδικών αποζημιώσεων μέσα στον Ιούλιο

267

Για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι καλλιτέχνες, το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει μια εμβόλιμη πληρωμή, εντός των επομένων ημερών.

Παράθυρο για νέες πληρωμές εντός του Ιουλίου ανοίγει έγγραφο του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», σύμφωνα με το οποίο δίνεται δυνατότητα σε επιχειρήσεις να δηλώσουν παρατάσεις αναστολής συμβάσεων, για τον μήνα Μάιο. Παράλληλα, άλλωστε, δίνεται η δυνατότητα διορθώσεων τόσο για τις «απλές» παρατάσεις αναστολών όσο και για τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, που δεν έλαβαν ακόμη τα 800 ευρώ της πρώτης φάσης των ειδικών αποζημιώσεων. Για κάποιους από αυτούς μάλιστα, που έχουν υποβάλει αιτήσεις πριν από τις 11 Ιουνίου και δεν έχουν πληρωθεί, δεν αποκλείεται να υπάρξουν πληρωμές εντός των επόμενων ημερών. Χθες, Παρασκευή, 26 Ιουνίου, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 7.551 μισθωτών που ήταν σε παράταση αναστολής σύμβασης τον Μάιο, τα ποσά της ειδικής αποζημίωσης που για 30 μέρες αντιστοιχούν σε 534 ευρώ. Πρόκειται για μισθωτούς που δεν είχαν λάβει την αποζημίωση που δικαιούνται, όταν πληρώθηκαν μαζικά πάνω από 500.000 δικαιούχοι.

Σταδιακά θα πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, και οι πληρωμές των μισθωτών των οποίων οι συμβάσεις βάσει νόμου έχουν τεθεί σε αναστολή και τον Ιούνιο. Η δήλωση των αναστολών για τον μήνα Ιούνιο, που αφορά τις επιχειρήσεις εστίασης, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και μεταφορών, θα πραγματοποιηθεί από 7 έως και 31 Ιουλίου. Και η πληρωμή «θα πραγματοποιείται σταδιακά και σε τακτά χρονικά διαστήματα».

Για τις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr και για τους οποίους ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει μια νέα εμβόλιμη πληρωμή εντός των επόμενων ημερών.

Στις ειδικές κατηγορίες εργαζομένων εντάσσονται μεταξύ άλλων:

α) Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού με επαγγέλματα βάσει της στατιστικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ92) που καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», οι οποίοι απασχολήθηκαν:

– Με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με χρόνο λήξης από 15.2.2020 έως 20.3.2020 που είτε έληξαν πρόωρα ή έληξαν αφού παρήλθε ο συμφωνημένος χρόνος σε επιχειρήσεις που υπάγονται σε έναν από τους ΚΑΔ που έχουν σχέση με το θέαμα, ή

– Με βραχυχρόνιες συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως συμβάσεις μιας ή δύο ημερών, με συμβατικό χρόνο λήξης και έναρξης εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις.

β) Καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που υπάγονται σε έναν από τους κωδικούς ειδικοτήτων σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, απασχολήθηκαν σε μία ή σε περισσότερες επιχειρήσεις και έχουν ασφαλιστική ικανότητα σε ισχύ.

γ) Εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται για λογαριασμό περισσότερων του ενός εργοδοτών – φυσικών προσώπων (συναπασχόληση) που δεν έχουν συστήσει νομικό πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία και έχουν ημέρες ασφάλισης e-ΕΦΚΑ από 1.12.2019 έως και 29.2.2020.

δ) Ενεργά μέλη συνεταιρισμών εργαζομένων.

ε) Προπονητές καλαθοσφαίρισης με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ενεργά μέλη σωματείων του ερασιτεχνικού αθλητισμού.

στ) Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.

ζ) Μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019, τουριστικοί συνοδοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

η) Οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020.

θ) Φορτοεκφορτωτές.

ι) Αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι που έχουν αποδώσει ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) λόγω απασχόλησής τους με την ανωτέρω ιδιότητα κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1/1/2019 έως και 22/4/2020.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here