Επιστροφή εισφορών μελών Δ.Σ. με αίτηση προς τον e-ΕΦΚΑ

220

Αιτήσεις προς την αρμόδια τοπική υπηρεσία μισθωτών e-ΕΦΚΑ θα πρέπει να υποβάλουν μέλη των διοικητικών συμβουλίων, διευθυντές, γενικοί διευθυντές ή διευθύνοντες σύμβουλοι σε ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι διαχειριστές όλων των νομικών μορφών των εταιρειών πλην ΙΚΕ, σε περίπτωση που είναι πολλαπλώς απασχολούμενοι και διεκδικούν από τον φορέα επιστροφή εισφορών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι, στην περίπτωση που είναι πολλαπλώς απασχολούμενοι και καταβάλλουν εισφορές οι οποίες στο σύνολό τους υπερβαίνουν αυτές που αντιστοιχούν στην ανώτατη ασφαλιστική κλάση, δικαιούνται την επιστροφή του επιπλέον ποσού εισφοράς που βαρύνει τον εργαζόμενο.

Μάλιστα, με γενικό του έγγραφο ο φορέας ξεκαθαρίζει ότι δικαιούνται επιστροφή:

1. Τα πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου, διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των προβλεπόμενων ποσοστών που υπολογίζονται επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.

2. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου Α.Ε., των προβλεπόμενων ποσοστών, που υπολογίζονται επί της αμοιβής κατ’ αποκοπήν, καθώς και οι διαχειριστές όλων των νομικών μορφών των εταιρειών πλην ΙΚΕ.

3. Τα μέλη διοικητικού συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των προβλεπoμένων ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής.

Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στη συμμετοχή του εργαζόμενου, είναι αφενός να παρέχουν πολλαπλή μισθωτή απασχόληση ή έμμισθη εντολή και αφετέρου να έχουν πληρώσει εισφορές υψηλότερες από αυτές που αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού, κατά το διάστημα από 1/1/2017 έως 31/1/2019, λαμβάνεται υπόψη ως πλαφόν ασφαλιστέων αποδοχών το ποσό των 5.860,80 ευρώ τον μήνα (το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού), ενώ για το διάστημα από 1/2/2019 και εφεξής, το ποσό των 6.500 ευρώ τον μήνα. 

Προσοχή, όμως. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιστροφής στην αρμόδια τοπική υπηρεσία μισθωτών του e-ΕΦΚΑ, που ανήκει μία εκ των επιχειρήσεων που υποβάλλουν ΑΠΔ για τις αμοιβές κατ’ αποκοπήν. Επισημαίνεται δε, ότι η ανωτέρω διαδικασία ισχύει τόσο για τους ασφαλισμένους που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και παράλληλα αμείβονται ως μέλη Δ.Σ. στον ίδιο εργοδότη, όσο και για αυτούς που παρέχουν εργασία σε περισσότερους των δύο εργοδοτών.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here