Επιπλέον 75 ημέρες «ζωή» στις επιταγές λόγω της πανδημίας

275

Aναστέλλονται κατά 75 ημέρες –έως τις 31 Μαΐου– οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών και συναλλαγματικών στις τράπεζες και για όσες επιχειρήσεις ανήκουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή ή έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού.

Αυτό προβλέπει πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, με βάση την οποία η αναστολή θα ισχύει και για τις επιχειρήσεις για τις οποίες θα ανασταλεί η δραστηριότητά τους ή θα περιληφθούν στις δραστικά πληττόμενες επιχειρήσεις κατά τον μήνα Απρίλιο του 2020. Για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις η αναστολή θα ισχύει από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας δημοσίευσης που θα συμπεριλαμβάνει τους συγκεκριμένους ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Το μέτρο ισχύει για όλες τις επιταγές που θα προσκομιστούν ηλεκτρονικά από τους εκδότες τους στις τράπεζες εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έκδοση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, μέσω ειδικής εφαρμογής της Τειρεσίας Α.Ε., ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση περιλαμβάνεται σήμερα στις πληττόμενες ή θα περιληφθεί σε αυτές στο μέλλον.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, οι κομιστές αξιογράφων (επιταγών και συναλλαγματικών) που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους) στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές από την 1η Απριλίου και μετά, αν το σύνολο των επιταγών που έχουν εκδώσει και η πληρωμή των επιταγών τους που αναστέλλεται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Οι ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν το συγκεκριμένο μέτρο, όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, θα προβλεφθούν με υπουργική απόφαση.

Να σημειωθεί ότι το ύψος των επιταγών που ανακυκλώνονται στην ελληνική αγορά με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανήλθαν στα 102 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία του 2018, ενώ ο αριθμός των τεμαχίων έφτασε την ίδια χρονιά στα 6,4 εκατ. Σημαντικό μέρος των επιταγών αυτών είναι μεταχρονολογημένες για 3, 6 ή ακόμη και περισσότερους μήνες και συνιστά ουσιαστικά ένα είδος άτυπου δανεισμού ανάλογου μάλιστα με τον επίσημο δανεισμό μέσω τραπεζών.

Στο πλαίσιο των τραπεζικών προϊόντων με εγγυοδοσία από πόρους του ΕΣΠΑ ή μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα προβλεφθεί η δυνατότητα για τους εκδότες ή τους κομιστές μεταχρονολογημένων επιταγών να λάβουν από τις τράπεζες κεφάλαιο κίνησης για τη διευκόλυνση της άμεσης αποπληρωμής τους.

Αναστολή οφειλών Δημοσίου

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και τίθενται άμεσα σε ισχύ οι αποφάσεις που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος, με τις οποίες διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των ευνοϊκών μέτρων για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ειδικότερα, αναστέλλεται η είσπραξη της καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και των βεβαιωμένων οφειλών από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, και για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα, από ενεργό κατά την 20ή Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here