Εμπλουτίζεται και μεγαλώνει το «ΤΣΕΚ» του Τειρεσία

313

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή τα έξι χρόνια λειτουργίας της, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης (φωτ.) υπογράμμισε τη σημασία που έχει η χρήση των δεδομένων στη λήψη των αποφάσεων.

Στοιχεία και οικονομικά δεδομένα για πάνω από 500.000 εταιρείες, νομικά πρόσωπα, αλλά και ατομικές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες περιλαμβάνει η υπηρεσία «ΤΣΕΚ» (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων) της εταιρείας Τειρεσίας, που αποσκοπεί στην άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Μέσω της πρόσβασης σε ένα ευρύ πεδίο πληροφοριών, η υπηρεσία «ΤΣΕΚ» βοηθάει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και στην ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας. Η πλατφόρμα «ΤΣΕΚ» τέθηκε σε εφαρμογή το 2014 και αποτελεί ήδη βασικό εργαλείο ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων στην προσπάθεια λήψης σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων. Η υπηρεσία συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και παρέχοντας τις υπηρεσίες σε όλες τις εναλλακτικές πλατφόρμες διάθεσης (smartphone, tablets κ.λπ.). Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή τα έξι χρόνια λειτουργίας της, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε τη σημασία που έχει η χρήση των δεδομένων στη λήψη των αποφάσεων, σε μια εποχή που, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο, με την έννοια ότι μπορείς να έχεις εξόρυξη πλούτου από αυτά». Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε στην ομιλία του τον καθοριστικό ρόλο που θα διατελέσει η ψηφιακή αναμόρφωση της χώρας, όσον αφορά την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, απλοποιώντας καθημερινές πρακτικές και διαδικασίες. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην απομακρυσμένη αναγνώριση και πιστοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων, η οποία θα ανοίξει νέους ορίζοντες εξυπηρέτησης και ολοκλήρωσης των διεργασιών τους.

Στην εκδήλωση της «Τειρεσίας» συμμετείχαν περισσότερα από 200 στελέχη από εταιρείες, συνεργάτες και τράπεζες, και σε αυτήν εκπρόσωποι της εταιρείας αναφέρθηκαν στην αξία των νέων επιχειρηματικών πληροφοριών που θα εμπλουτίσουν την ήδη παρεχόμενη πληροφόρηση, όπως νέα στοιχεία από τον χρηματοπιστωτικό χώρο, διεθνείς οίκους αξιολόγησης, κλαδικά στοιχεία κ.ά. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος διάθεσης αυτών των πληροφοριών προς τους χρήστες της υπηρεσίας «ΤΣΕΚ», που γίνεται με τρόπο άμεσο και διαδραστικό, όπως είναι η υπηρεσία έκτακτης ειδοποίησης (alarm) που ενεργοποιείται κάθε φορά που προστίθεται ή υπάρχει εξέλιξη στα οικονομικά δεδομένα (π.χ. νέα ακάλυπτη επιταγή, εξόφληση συναλλαγματικής) που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης ή μια επιχειρηματική πληροφορία (π.χ. η ανακοίνωση νέου ισολογισμού, η αλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου, η τροποποίηση σύστασης).

Στις νέες υπηρεσίες της πλατφόρμας «ΤΣΕΚ» περιλαμβάνεται η συνεργασία με την CreditReform για την παροχή στους πελάτες της  Διεθνών Αναφορών Πίστης, δηλαδή η δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς επιχειρηματικές εκθέσεις (Business Reports) για 89 χώρες εκ των οποίων οι 42 ευρωπαϊκές. Οι εκθέσεις αυτές προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια ως προς τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και εμπλουτίζουν τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες όπως η ενημέρωση για τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς μιας επιχείρησης με αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία δεδομένου (ακάλυπτες επιταγές, διαταγές πληρωμής, κ.λπ.) για το τρέχον έτος και την τελευταία πενταετία. Η υπηρεσία «ΤΣΕΚ» παρέχει επίσης πρόσβαση σε ψηφιοποιημένους ισολογισμούς της τελευταίας πενταετίας, χρηματοοικονομικούς δείκτες και συγκριτική εξέλιξή τους ανά έτος, μεταβολές εταιρειών από το ΓΕΜΗ και μέλη διοικητικών συμβουλίων.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης για τα έξι χρόνια της πλατφόρμας «ΤΣΕΚ» επισημάνθηκε η αξία της εμπιστοσύνης στις εμπορικές συναλλαγές και πως αυτή η εμπιστοσύνη μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από την αξιόπιστη πληροφόρηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα πολλαπλά οφέλη για τον επιχειρηματία που αφορούν κυρίως την αύξηση πελατολογίου, τη μείωση λειτουργικού κόστους, την επέκταση των συνεργασιών και τη μείωση των επισφαλειών. Οπως επεσήμαναν οι ομιλητές στην εκδήλωση, η καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου που ενέχεται στις συναλλαγές αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την προστασία από επισφαλείς συνεργασίες και παρεπόμενες συνέπειες, αποτρέποντας εκείνες τις συνεργασίες που θα μπορούσαν να αποβούν προβληματικές ή/και ζημιογόνες, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζεται η δημιουργία νέων. Η αξιόπιστη και έγκυρη πληροφόρηση επιτρέπει την αντικειμενικότερη και αποδοτικότερη αξιολόγηση των συναλλαγών με προμηθευτές και πελάτες, βοηθώντας στην καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here