Μπαράζ ελέγχων σχεδιάζει στη διάρκεια του 2020 η ΑΑΔΕ

254

Με την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων, η εφορία αποκτά μόνιμη «πρόσβαση» στα τιμολόγια των επιχειρήσεων, αφού θα μπορεί να βλέπει, να ελέγχει και να διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία που εμφανίζουν στα ηλεκτρονικά βιβλία τους τόσο οι εκδότες όσο και οι λήπτες των παραστατικών.

Περισσότεροι από 45.000 έλεγχοι από το σύνολο των ελεγκτικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εστιασμένοι στην επιτόπια έρευνα και στις μεγάλες επιχειρήσεις και στους φορολογουμένους με μεγάλα εισοδήματα θα πραγματοποιηθούν το 2020, όπως προκύπτει από δύο αποφάσεις του διοικητή της κ. Γιώργου Πιτσιλή που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ.

Η πρώτη απόφαση προβλέπει ότι η Υπηρεσία Ελέγχων Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) θα διενεργήσει τουλάχιστον 670 έλεγχους-έρευνες και 17.720 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης. Για το 2019 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 620 έλεγχοι-έρευνες και 16.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι επιχειρησιακός στόχος της ΥΕΔΔΕ είναι οι έρευνες και οι επιτόπιοι έλεγχοι για την αποκάλυψη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας. Ουσιαστικά είναι η δύναμη ταχείας επέμβασης της εφορίας, αφού ο ρόλος της δεν εξαντλείται μόνο στη συνήθη διασταύρωση της ορθότητας των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων με βάση τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων, αλλά αποσκοπεί στον εντοπισμό φυσικών και νομικών προσώπων για τις οποίους υπάρχουν υποψίες ή πληροφορίες ανάμειξής τους σε εκούσια φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής φοροδοτικής τους ικανότητας. Διενεργούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τόσο των υπό έρευνα φορολογουμένων όσο και των συναλλασσομένων με αυτές, ακόμη και στις κατοικίες τους (κατόπιν εισαγγελικής εντολής), όταν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πράξεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.

Με βάση τη δεύτερη απόφαση, το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και οι ΔΟΥ Α΄ τάξεως, θα διενεργήσουν 25.100 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας και από αυτό το ποσοστό, τουλάχιστον 75% θα αφορούν κατ’ αρχάς ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επίσης οι υπηρεσίες αυτές θα διενεργήσουν μέσα στο 2020 περί τους 2.500 ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου. Το 2019 η σχετική απόφαση όριζε 25.000 πλήρεις και μερικούς ελέγχους και τον ίδιο αριθμό ελέγχων για τη φορολογία κεφαλαίου.

Από φέτος η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει κι άλλο ένα εργαλείο ελέγχου. Τον Απρίλιο ενεργοποιούνται τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και μάλιστα υποχρεωτικά. Την ίδια περίοδο ξεκινάει, αλλά με προαιρετικό χαρακτήρα σε πρώτη φάση, η ηλεκτρονική τιμολόγηση με στόχο και αυτή να γίνει υποχρεωτική για όλους σταδιακά. Με την ενεργοποίηση του νέου συστήματος, η εφορία αποκτά μόνιμη «πρόσβαση» στα τιμολόγια των επιχειρήσεων, αφού θα μπορεί να βλέπει, να ελέγχει και να διασταυρώνει αυτόματα τα στοιχεία που εμφανίζουν στα ηλεκτρονικά βιβλία τους τόσο οι εκδότες όσο και οι λήπτες των παραστατικών.

Πηγή: kathimerini.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here