Ανακοίνωση του Δήμου Κιλελέρ για τη ρύθμιση των οφειλών

351

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κιλελέρ ανακοίνωσε ότι οι πολίτες θα μπορούν να προσέρχονται στον Δήμο Κιλελέρ, στο γραφείο εσόδων μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, για τη ρύθμιση των οφειλών τους.Αναλυτικά, σύμφωνα με τον νόμο:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν μέχρι και 16 Ιουλίου 2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ                              ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

1)  Εφάπαξ καταβολή οφειλής (εξόφληση)               100%

2)  2 έως 24 ισόποσες δόσεις                                        80%

3)  25 έως 48 ισόποσες δόσεις                                     70%

4)  49 έως 72 ισόποσες δόσεις                                     60%

5) 73 έως 100 ισόποσες δόσεις                                                50%

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθύνεται στους τηλεφωνικούς αριθμό2413507220 (κα Μ. Νικούλη) και 2413507236 (κα Β. Νούλα).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here