Για ακατανόητες εκφράσεις εκτός πραγματικότητας κάνει λόγο ο Δήμος Λαρισαίων μετά την παραίτηση Χλωρού

435

Απάντηση προς τον κ. Αστέριο Χλωρό, μετά την παραίτηση του από Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ, εξέδωσε ο Δήμος Λαρισαίων.

Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι:

Ο Δήμος Λαρισαίων εδώ και λίγα χρόνια, εμπλέκεται με σοβαρό τρόπο σε θέματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικότερα τα ενεργειακά ζητήματα. Πρόκειται για πολιτική απόφαση της δημοτικής αρχής, με στόχο την μείωση της ενεργειακής δαπάνης, τη περαιτέρω μείωση της χρήσης ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων και τη δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής, αξιοποιώντας όλο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (Net metering, ΑΠΕ, Ενεργειακές Κοινότητες κλπ).

O Δήμος Λαρισαίων συνεργάζεται με φορείς που έχουν ειδικές γνώσεις σε ενεργειακά ζητήματα (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειας, Greenpeace) επιτυγχάνοντας την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων εικονικής αυτοπαραγωγής στα σχολεία του Δήμου αλλά και την ολοκλήρωση της μελέτης για την αξιοποίηση της βιομάζας στο Δήμο Λαρισαίων (παραγωγή ενέργειας από φυτικά και ζωικά απόβλητα και υπολείμματα), προκειμένου να λειτουργήσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής κατεύθυνσης, η ΔΕΥΑΛ ήδη βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 500 ΚW και ταυτόχρονα εισέρχεται στον τομέα της αξιοποίησης του βιοαερίου του ΧΥΤΑ. Ενέργειες που θα συνεχιστούν με έμφαση.

Σε ό,τι αφορά στο βιοαέριο του ΧΥΤΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ, αποφάσισε να προχωρήσει σε διαδικασία σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης, αδυνατώντας να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει τη μονάδα αποκλειστικά η ίδια, λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας και έμψυχου δυναμικού. Στις ίδιες αιτίες οφείλεται και η αδυναμία πλήρους και ομαλής λειτουργίας των υπαρχόντων ανάλογων και μικρότερης απόδοσης υποδομών αξιοποίησης του βιοαερίου του βιολογικού καθαρισμού.

Την απόφαση αυτή πήρε το ΔΣ της ΔΕΥΑΛ με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών, όλων των εκπροσώπων των παρατάξεων και του εκπροσώπου των εργαζομένων της ΔΕΥΑΛ, με μοναδική αρνητική ψήφο αυτή του κ. Χλωρού. Η απόφαση αυτή εμπεριέχει τρία βασικά σημεία:
1. Την παραχώρηση με οικονομικό όφελος προς τη ΔΕΥΑΛ, το 15% των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο, ποσοστό το υψηλότερο στην Ελλάδα και ένα από τα υψηλότερα διεθνώς. (όχι βεβαίως 3% και 7% όπως αναφέρεται στην επιστολή του κ. Χλωρού)
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει προσωπικό που θα υποδείξει η ΔΕΥΑΛ για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στη δημοτική μας επιχείρηση.
3. Επίσης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει, χωρίς κανένα δικό του όφελος, την καλή λειτουργία και απόδοση της μονάδας εκμετάλλευσης του βιοαερίου του Βιολογικού Καθαρισμού, η οποία επι χρόνια υπολειτουργεί.
Στην παραίτησή του ο κ. Χλωρός αναφέρει με σκληρές καταγγελίες και ακατανόητες εκφράσεις πολλά πέραν της πραγματικότητας. Σεβόμαστε την άποψή του, αλλά αδυνατούμε να κατανοήσουμε τις εκφράσεις του και την παραίτησή του, ακριβώς στην λήξη της θητείας μετά από πέντε χρόνια συμμετοχής και συνεργασίας στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, με την οποία τον τίμησε η δημοτική αρχή.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην υπεράσπιση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών, θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι ο μοναδικός υπερασπιστής τους. Η δημοτική αρχή εργάζεται μέσα από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προάσπισή τους, ξεκάθαρα, συλλογικά με άλλες δημοτικές αρχές και αποτελεσματικά μέχρι στιγμής, απέναντι στις λίγες, ευτυχώς, απόψεις που μιλούν για την ιδιωτικοποίηση του νερού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here